Than Hà Lầm tổng kết tháng công nhân, tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc và 129 thợ lò thu nhập cao

Ngày 06/6/2022 Công ty cổ phần Than Hà Lầm đã tổ chức Hội nghị tổng kết tháng công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, tuyên dương các tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu. Tới dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Cao Thượng, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, Đồng chí Phạm Hồng Hạnh, phó chủ tịch thường trực Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, cùng các đồng chí trong HĐQT, Bam giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Các đồng chí là trưởng phòng, quản đốc chủ tịch Công đoàn, bí thư chi đoàn các đơn vị cùng 101 công nhân xuất sắc và 129 thợ lò có thu nhập cao trên 350 triệu đồng/năm

Đ/c Vũ Ngọc Thắng – BTĐU, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Trong tháng Công nhân, Công đoàn và chuyên môn đã xây dựng kế hoạch liên tịch, phát động thi đua với các mục tiêu cụ thể, tập trung vào các hoạt động sản xuất; Trong tháng công nhân đã có 20/20 Công trường, Phân xưởng đăng ký và thực hiện 20 công trình và 83 phần việc củng cố các đường lò, dọn vệ sinh khai trường sản xuất. Tổng khối lượng đã thực hiện 964 mét lò đào/908 mét lò đăng ký, gần 300 mét lò xén, 5000 mét lò chèn kích bổ sung, gần 10.000 mét lò xúc dọn VSCN, vận chuyển thu hồi thanh sắt đạt 100% khối lượng đăng ký và trồng 750 cây phi lao tại khu vực mặt bằng +75. Các chỉ tiêu SXKD chính tháng 5 đều dật và vượt mức kế hoạch đề ra như than sản xuất 215.500tấn/ 200.000 tấn  =  107,8% KH,; Mét lò đào CBSX: 1.195m/ 1.195m = 100% KH; 292.800 tấn/302.000 tấn = 97 % KH; 388,3 tỷ đồng/250 tỷ đồng = 155 % KH; Thu nhập bình quân toàn Công ty là 16,7 triệu đồng/người.... Cùng với đó, Chuyên môn và Công đoàn phối hợp tổ chức tạo đàm và đối thoại với CNLĐ, thăm hỏi CNVC-LĐ khó khăn, diện chính sách, tổ chức các hoạt động VHTT... góp phần vào kết quả chung Tháng Công nhân năm 2022 của Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

   Trong tháng 5 các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố loại I, loại II. Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ : Trong tháng có 20 đơn vị đăng ký 20 công trình dọn vệ sinh công nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc trong phạm vi khai trường được giao quản lý. Do làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý lao động và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động nên tỷ lệ nghỉ của công nhân trực tiếp của các đơn vị khai thác và đào lò đều có ngày công bình quân của công nhân trực tiếp cao hơn so với ngày công trung bình 5 tháng đầu năm 2022. Kịp thời giải quyết những khó khăn, thắc mắc của người lao động trong quá trình làm việc. Việc chăm lo đời sống người lao động được duy trì tốt, trong tháng 5, Công ty đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 123 gia đình công nhân là gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 143,5 triệu đồng. Các CĐBP đã tổ chức thăm hỏi, động viên trên 200 lượt CNVCLĐ ốm đau, TNLĐ, gia đình khó khăn...  .

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tháng công nhân của Công ty sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và công đoàn đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong tháng công nhân năm nay qua đó đóng góp tích cực vào thành công chung Tháng Công nhân của Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được và phối hợp với chuyên môn trong việc đảm bảo an toàn trong sản xuất, tiếp tục thực hiện các giải pháp, chế độ chính sách nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động đặc biệt là thợ lò, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022.

Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh QN, lãnh đạo Công đoàn TKV và lãnh đạo Công ty chụp ảnh cùng các thợ lò có thu nhập cao năm 2021

Cũng tại Hội nghị Giám đốc và Công đoàn Công ty đã trao thưởng cho 101 cá nhân và 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng công nhân với tổng số tiền thưởng 433 triệu đồng. Giám đốc và Công đoàn cũng đã trao thưởng cho 129 thợ lò có thu nhập cao trên 350 triệu đồng năm 2021  

Quang Việt

Một số hình ảnh

Đ/c Nguyễn Trọng Tốt  - CT HĐQT và Đ/c Vũ Ngọc Thắng – BTĐU, Giám đốc Công ty trao thưởng cho công nhân xuất sắc tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2022

Đ/c Vũ ĐÌnh Rạo – Phó BTĐU và Đ/c Nguyễn Thị Huế - Phó chủ tịch CĐ Công ty trao thưởng cho công nhân có thu nhập cao năm 2021

Đ/c Đinh Trung Kiên – PGĐ và Đ/c Trịnh Ngọc Toản Chủ tịch CĐ Công ty

trao thưởng cho công nhân có thu nhập cao năm 2021

Đ/c Cao Việt Phương – PGĐ và Đ/c Trịnh Ngọc Toản Chủ tịch CĐ Công ty trao thưởng cho công nhân xuất sắc trong tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2022