CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Đ/c Trịnh Ngọc Toản - Chủ tịch CĐ CTy


Công đoàn Công ty Cổ phần Than Hà Lầm.

Thành tích 61 năm xây dựng và phát triển

    

        Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXXI nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí, Ban thường vụ gồm 05 đồng chí, cán bộ công đoàn chuyên trách 03 đồng chí. Hiện tại Công đoàn Công ty có 3302 đoàn viên công đoàn (trong đó có 644 đoàn viên công đoàn nữ) sinh hoạt tại 43 Công đoàn bộ phận.

        

        Trong 61 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho người lao động.

  ĐH Công đoàn Công ty khóa XXXI nhiệm kỳ 2017 -:- 2022

        Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng bảo về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý. Tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, mạnh dạn đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, tăng năng suất, nâng cao thu nhập; Tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, trợ giúp công nhân lao động trong những lúc bản thân và gia đình gặp khó khăn, tổ chức và vận động công nhân lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện tốt chế độ phúc lợi xã hội và công tác chính sách xã hội cộng đồng… 
        Với sự cố gắng quyết tâm của toàn thể CB CNVCLĐ, vượt qua bao khó khăn CB CNVCLĐ Công ty đã từng bước xây dựng mỏ than Hà Lầm nay là Công ty cổ phần than Hà Lầm vững vàng phát triển qua từng thời kỳ lịch sử và đang hướng tới mục tiêu “Mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại, mỏ ít người”, xây dựng Công ty cổ phần than Hà Lầm ngày càng phát triển bền vững.


Những thành tích của Công đoàn Công ty đã đạt được:

- Năm 1995 cờ TLĐ về chăm lo đời sống cho CNVC lao động.
- Năm 1997 cờ TLĐ về văn hoá thể thao.
- Năm 2000 cờ TLĐ về phong trào thi đua lao động sản xuất.
- Năm 2003 cờ TLĐ về phong trào thi đua xuất sắc.
- Năm 2004 Huân chương Lao động hạng Ba. 
- Năm 2009 Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Năm 2010 cờ TLĐ về văn hóa thể thao
- Năm 2011: Cờ CĐTKV: Đơn vị dẫn đầu các đơn vị khối than hầm lò
- Năm 2011: Cờ LĐLĐ tỉnh QN: Cờ thi đua xuất sắc toàn diện
- Năm 2012: Cờ CĐTKV: Đơn vị xuất sắc toàn diện
- Năm 2013: Cờ CĐTKV: Đơn vị xuất sắc phong trào nữ 
- Năm 2014: Cờ CĐTKV: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
- Năm 2015 Cờ CĐTKV về chăm lo đời sống
- Năm 2017 Cờ CĐTKV: Đơn vị dẫn đầu công đoàn khối hầm lò