ĐẢNG BỘ CÔNG TY
 

Đảng bộ Công ty cổ phần Than Hà Lầm.

Thành tích 61 năm xây dựng và phát triển

     Đảng bộ Công ty cổ phần Than Hà Lầm trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh, được thành lập ngày 01/8/1960. Đến nay Đảng bộ công ty đã trải qua 28 kỳ đại hội. Hiện tại Đảng bộ có 950 đảng viên sinh hoạt tại 43 chi bộ. Trong những năm vừa qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả. Với thành tích đạt được, Đảng bộ Công ty luôn được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận trong sạch vững mạnh. Nhiều tập thể và cá nhân được Đảng ủy Than Quảng Ninh biểu dương khen thưởng.

    

Đại hội XXVII Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015

     Phát huy truyền thống vẻ vang 88 năm của Đảng, 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên công nhân viên chức lao động quyết tâm xây dựng công ty cổ phần Than Hà Lầm nhanh chóng trở thành công ty khai thác than hầm lò có sản lượng lớn, xây dựng mỏ than Hà Lầm trở thành mỏ xanh, sạch, đẹp, mỏ hiện đại, ít người góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết về phát triển Công ty cổ phần than Hà Lầm đến năm 2020 Đảng bộ Công ty đã đề ra

Đại hội XXVIII Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

    Một số thành tích của Đảng bộ:

- Hàng năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Được nhận cờ của Đảng bộ than Quảng Ninh 3 năm ( 2005 – 2007 ) trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Được Đảng bộ than Quảng Ninh tuyên dương và tặng giấy khen trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Năm 2007 Đảng bộ được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.
- Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tuyên dương và tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc trong 4 năm ( 2006 – 2009 )