Đ/c: Nguyễn Văn Thái  -    Bí thư Đoàn TN Cty

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM.

      Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Than Hà Lầm trực thuộc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh. Thời kỳ đầu thành lập Mỏ ( tháng 8 năm 1960 ). Toàn đoàn chỉ có 130 Đoàn viên thanh niên. Đến nay Đoàn thanh niên Công ty đã có 37 Chi đoàn với tổng số 1862 Đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên có mặt hoạt động ở mọi nơi, mọi lĩnh vực từ các phòng ban chức năng của Công ty đến các công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất.

      Trong những năm qua hoạt động của Đoàn thanh niên Công ty luôn tập trung củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh và nâng cao chất lượng đoàn viên; chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về lý luận chính trị chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn, truyền thống Công ty, Ngành than; giáo dục đạo đức lối sống để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt; triển khai có  kết quả chương trình rèn luyện đoàn viên. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất cho cán bộ đoàn và ĐVTN, đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới. Qua đó thể hiện tính tiên phong, xung kích cách mạng của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.
       Các hoạt động phong trào thực hiện có trọng tâm: Phong trào thanh niên xung kích đảm nhận công trình, việc khó; đảm nhận đầu xe, tổ sản xuất, và Công trường thanh niên quản lý, CLB KHKT Trẻ… luôn được phát huy. Với hàng nghìn công trình do thanh niên đảm nhận đều đạt kết quả, có ý nghĩa và tác dụng thiết thực. Phong trào lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, ôn lý thuyết luyện tay nghề  thi thợ giỏi, áp dụng làm chủ các công nghệ mới: Cơ giới hóa; tin học hóa; thực hành tiết kiệm; xây dựng nếp sống mới ; đoàn kết - kết nghĩa, bảo vệ an ninh, môi truờng, phòng chống các tệ nạn xã hội được Đoàn thanh niên Công ty chú trọng thực hiện và đạt kết quả tốt. Các hoạt động, phong trào đã thực sự cuốn hút, tập hợp được lực lượng thanh niên gắn bó với tổ chức đoàn, với công ty và không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên.
       Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ công ty, Đoàn TQN, Đoàn TN công ty đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trên các mặt công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tổ chức Đoàn thực sự trở thành nơi tập hợp, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ. Là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, hàng năm cung cấp cho Đảng hàng chục cán bộ, đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp.
   Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Công ty luôn chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hoá thể thao. Đoàn phối kết hợp chặt chẽ với Chuyên môn, Công đoàn lựa chọn, bồi dưỡng cho Công ty các hạt nhân tiêu biểu tham gia đạt được những thành tích cao trong phong trào văn hoá thể thao Công ty nói riêng và Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam nói chung.
       Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng luôn được Đoàn thanh niên Công ty chú trọng. Duy trì tốt mối quan hệ: Phường - Trường - Xí nghiệp, đẩy mạnh phối hợp hoạt động Đoàn - Hội - Đội với các đơn vị trên địa bàn.
Trong quá trình phấn đấu phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Công ty liên tục được Đoàn TQN công nhận là “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý

  • Giấy khen đơn vị xuất sắc nhất Phong trào tuổi trẻ sáng tạo của Ban chấp hành Đoàn than Quảng Ninh.
  • Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng Đoàn TN Công ty có thành tích xuất sắc trong công tác sáng tạo trẻ.
  • Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng Đoàn TN Công ty đạt danh hiệu Cơ sở đoàn tiêu biểu xuất sắc.

       * Các giải thưởng tham gia  sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (Vifotec):
+ Giải Ba cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Vifotec năm 2015 
+ Giải Nhất cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Vifotec năm 2017
     Đoàn thanh niên Công ty đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.
   - Bằng khen của Trung ương Đoàn vì : “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên công nhân”.
   - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì::“Đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
     Nhiều đồng chí được Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ ”.