ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

         Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Than Hà Lầm trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh. Thời kỳ đầu thành lập Mỏ (tháng 8 năm 1960), toàn đoàn chỉ có 130 Đoàn viên thanh niên. Đến nay, Đoàn Thanh niên Công ty đã có tổng số 1130 đoàn viên sinh hoạt tại 29 chi đoàn trực thuộc

         Hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty luôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lý luận chính trị chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn, ngành than và truyền thống Công ty; Thường xuyên giáo dục đạo đức lối sống để ĐVTN nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên. Quan tâm, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất cho cán bộ đoàn và ĐVTN; đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong thời kỳ mới. Qua đó thể hiện tính tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

         Các hoạt động phong trào thực hiện có trọng tâm, trọng điểm: phong trào Thanh niên xung kích đảm nhận công trình, việc khó, đăng ký mô hình Thanh niên quản lý và tham gia quản lý, CLB Khoa học kỹ thuật trẻ… luôn được phát huy mạnh mẽ. Với hàng trăm công trình do Thanh niên đảm nhận được thực hiện hiệu quả đã góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty. Phong trào lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, ôn lý thuyết luyện tay nghề thi thợ giỏi, đẩy mạnh áp dụng: Cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và ứng dụng chuyển đổi số được Đoàn TN Công ty triển khai rộng rãi trong lực lượng ĐVTN. Hàng năm, đã có hàng chục cán bộ ĐVTN được chứng nhận thợ giỏi xuất sắc tại các cuộc thi cấp Công ty và cấp Tập đoàn; các công trình nghiên cứu, các sáng kiến tiêu biểu của cán bộ ĐVTN được tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Trung ương Đoàn ghi nhận. Đoàn Thanh niên Công ty được Trung ương Đoàn khen thưởng 02 cán bộ, ĐVTN thợ giỏi cấp toàn quốc. Các chương trình hành động thực hành tiết kiệm, đoàn kết - kết nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi truờng, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội trong lực lượng ĐVTN được Đoàn Thanh niên Công ty chú trọng thực hiện và đạt kết quả tốt. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để lôi cuốn, tập hợp lực lượng Thanh niên tham gia gắn bó với tổ chức Đoàn, với Công ty. Đoàn phối kết hợp chặt chẽ với Chuyên môn, Công đoàn lựa chọn, bồi dưỡng cho Công ty các hạt nhân tiêu biểu tham gia đạt được những thành tích cao trong phong trào văn hoá, thể thao Công ty nói riêng và Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam nói chung.

         Công tác chăm sóc Thiếu niên Nhi đồng luôn được Đoàn Thanh niên Công ty chú trọng. Duy trì tốt mối quan hệ: Trường - Phường – Doanh nghiệp, đẩy mạnh phối hợp hoạt động Đoàn - Hội - Đội với các đơn vị trên địa bàn.

         Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty, Đoàn Than Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục vai trò đoàn kết lực lượng, phát huy xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tổ chức Đoàn thực sự trở thành nơi tập hợp, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ. Là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng hàng chục cán bộ, Đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

         Trong quá trình hình và thành phát triển, Đoàn Thanh niên Công ty luôn  được Đoàn Than Quảng Ninh công nhận đánh giá là “Đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Đoàn cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý:

      -  Đoàn Than Quảng Ninh tặng cờ dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2012, 2014, 2020.

      - Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm: 2011, 2013, 2020.

      - Trung ương Đoàn tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2009 – 2011, 2017 - 2019.     

     - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : “Đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

         Nhiều đồng chí được Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ ”.

         * Các giải thưởng tham gia  sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (Vifotec):

  • Giải Ba cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Vifotec năm 2015
  • Giải Nhất cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Vifotec năm 2017.

 

                

  

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

QUA CÁC THỜI KỲ