THAN HÀ LẦM: KHẢO SÁT DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CÔNG TY NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch số: 2137/KH-BCH, ngày 12/3/2021 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh V/v Khảo sát chuẩn bị diễn tập chiến đấu bảo vệ Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin năm 2021.

Ngày 25/3/2021, Ban tổ chức diễn tập - Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã dự hội nghị khảo sát diễn tập chiến đấu bảo vệ Công ty năm 2021. Dự hội nghị có đ/c Khúc Thành Dư - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh - Trưởng ban tổ chức diễn tập; đ/c Đoàn Phi Trường - Phó chỉ huy trưởng - Ban CHQS Tập đoàn TKV; đại diện các đ/c trong các ban tham mưu. Về phía Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin có đ/c Vũ Ngọc Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS – Quyền Giám đốc Công ty;  đ/c Vũ Đình Rạo - Chính trị viên – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Công ty, các đ/c trong Ban CHQS Công ty; các đ/c trong Ban chỉ huy tiểu đoàn của Công ty.

                                                

(Đồng chí Vũ Ngọc Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS- Quyền Giám đốc Công ty đã báo cáo khái quát tình hình chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu bảo vệ Công ty năm 2021)

Tại hội nghị, đ/c Vũ Ngọc Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS- Quyền Giám đốc Công ty đã báo cáo khái quát tình hình chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu bảo vệ Công ty năm 2021. Về cơ bản các điều kiện vật chất của Công ty cũng như nhân sự đáp ứng tốt cho công tác diễn tập.

Sau đó, đoàn công tác đã thực hành khảo sát tại mặt bằng khai trường mức +75 của Công ty các nội dung bảo đảm cho diễn tập thực tế, đáp ứng các điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ Công ty.

(Đồng chí Khúc Thành Dư - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh - Trưởng ban tổ chức diễn tập phát biểu kết luận chương trình khảo sát)

Kết luận hội nghị, đ/c Khúc Thành Dư - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh - Trưởng ban tổ chức diễn tập đánh giá cao cơ sở vật chất hiện có của Công ty, đồng thời đề nghị Công ty cần phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và các ban tham mưu xây dựng nội dung, văn kiện và làm công tác chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban Tổ chức diễn tập. Đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất đồng thời chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất./.

 Thanh Tùng