THAN HÀ LẦM: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOÁN CHI PHÍ VÀ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Ngày 28/4/2021, Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoán chi phí nội bộ, nhận xét đánh giá cán bộ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí: HĐQT; Ban Giám đốc; Thường trực Đảng ủy; Thường trực Công đoàn; Bí thư Đoàn TN Công ty; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Các ban xây dựng Đảng; Bí thư chi bộ - Trưởng phòng, Quản đốc; PGĐ Ban QLDA; Phụ trách Trạm Y tế; Chủ nhiệm Nhà nghỉ Sao Biển; Trưởng phòng Ban QLDA; Chủ nhiệm Nhà khách; Thư ký HĐQT. Cùng các đại biểu mời từ các phòng, ban, công trường, phân xưởng.

ồng chí Cao Việt Phương – Phó Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo   tổng kết khoán chi phí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021)

Tại hội nghị, đồng chí Cao Việt Phương – Phó Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết khoán chi phí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020 diện sản xuất hầm lò gặp một số khó khăn, sản lượng than lò chợ CGH 1,2 Triệu tấn thực hiện thấp so với kế hoạch (đạt 79,3%) do lò chợ gặp nhiều phay phá, cắt đá trụ, một số đoạn lò có nguy cơ bị nén lún, nghiêng giàn. Dốc độ lò chợ có chỗ đến 230 gây khó khăn cho ổn định thiết bị lò chợ đặc biệt là giàn chống và thiết bị vận tải. Đồng thời khu vực vỉa 7 là khu vực có than rời yếu, điều kiện địa chất phức tạp, vỉa than có tính chất ủ nhiệt, xuất khí phức tạp phải xử lý bằng nhiều giải pháp để kiểm soát nhiệt và khí. Vì vậy ảnh hưởng đến sản xuất làm sản lượng khai thác không đạt kế hoạch. Tuy nhiên với sự  đoàn kết, đồng tâm, hợp lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu TKV giao khoán, đồng thời chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực trong quản lý, thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí và làm than chất lượng, Công ty đã thu được những kết quả đáng khích lệ như: Doanh thu sản xuất than thực hiện 2.703.884 tr.đ/2.697.282 tr.đ kế hoạch điều chỉnh đạt 100,24%; lợi nhuận sản xuất than 43.383 tr.đ/43.367 tr.đ kế hoạch điều chỉnh đạt 100% (lợi nhuận sau nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 42.551 tr.đ) đã góp phần tháo gỡ bớt khó khăn về tài chính cho Công ty.

Năm 2021 dự  báo còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể công nhân, cán bộ toàn Công ty phát huy truyền thống đoàn kết “Kỷ luật và đồng tâm” quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao: Sản xuất 2,350 triệu tấn than nguyên khai; Đào 10.280 mét lò; Tiêu thụ 2,453 triệu tấn than; Doanh thu 3.001 tỷ đồng; Lợi nhuận 43,178 tỷ đồng và thu nhập bình quân 15,231 triệu đồng/người/tháng.

                                                

(Đồng chí Vũ Ngọc Thắng – Quyền Giám đốc Công ty đã đánh giá cán bộ quản lý năm 2020 tại Hội nghị)

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Thắng – Quyền Giám đốc Công ty đã đánh giá cán bộ quản lý năm 2020. Đồng chí đã biểu dương và ghi nhận những kết quả, nỗ lực của người đứng đầu các đơn vị, phòng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng thời nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu trong việc thực hiện kết quả hoàn thành của từng đơn vị. Đồng chí yêu cầu Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kế hoạch được giao, quyết tâm vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đồng thời tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty nhiều giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra.

(Đ/c Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty đã Báo cáo tổng kết công tác khai thác lộ thiên của Công ty tại Hội nghị)

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty đã Báo cáo tổng kết công tác khai thác lộ thiên của Công ty, cùng nhìn lại những thành quả tốt đẹp của công tác khai thác lộ thiên qua hơn 60 năm hoạt động. Cùng tri ân những cán bộ, nhân viên, CNVC- LĐ trong toàn Công ty đã có nhiều cống hiến, luôn thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo Công ty, kế thừa và phát huy những tinh hoa, kinh nghiệm quý báu, tiếp tục ghi vào trang sử vàng truyền thống của đơn vị Anh Hùng, góp phần cho Công ty phát triển bền vững.

(Đ/c Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty; Đ/c Vũ Ngọc Thắng – Quyền Giám đốc Công ty trao thưởng tại Hội nghị)

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư, phụ trách Đảng bộ Công ty; Đ/c Vũ Ngọc Thắng – Quyền Giám đốc Công ty trao thưởng tại Hội nghị)

(Đ/c Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty; Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư, phụ trách Đảng bộ Công ty trao thưởng tại Hội nghị)

Nhân dịp này, Công ty đã tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích trong công tác khoán chi phí nội bộ; Tặng giấy khen cho 12 cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý năm 2020; 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác lộ thiên./.

Thanh Tùng