THAN HÀ LẦM: BIỂU DƯƠNG GƯƠNG “NGƯỜI THỢ MỎ - NGƯỜI CHIẾN SỸ THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày 28/4/2021, đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần than Hà lầm - Vinacomin đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 3/2021. Trong đợt này có 03 cá nhân tiên tiến tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư, phụ trách Đảng bộ Công ty; Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty khen thưởng các gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 3/2021)

Những công nhân được tuyên dương, khen thưởng lần này gồm đồng chí Đào Đức Trọng – Phòng KCT; Nguyễn Văn Định – Công trường KTCB1; Phạm Thanh Tùng -  Văn phòng Công ty. Bên canh việc có ngày công thu nhập cao thì đây là những công nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất đảm bảo an toàn đồng thời có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và tham gia tích cực các phong trào thi đua tại đơn vị cũng như của Công ty.

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư, phụ trách Đảng bộ Công ty; Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty khen thưởng các gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 3/2021)

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư, phụ trách Đảng bộ Công ty; Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty khen thưởng các gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 3/2021)

Trong tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, việc kịp thời trực tiếp đến tận nơi sản xuất, nhà giao ca đơn vị khen thưởng những tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” đã tạo động lực khích lệ, động viên người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khơi dậy tinh thần truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của đội ngũ công nhân vùng mỏ; tạo sự lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi đơn vị nói riêng và và toàn Công ty nói chung./.

Thanh Tùng