Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV khai trương niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội( HASTC) với mã chứng khoán “HLC”

Ngày 5 tháng 3 năm 2009 Công ty cổ phần Than Hà Lầm-TKV khai trương niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Hà Lầm được niêm yết tại sàn giao dịch HASTC với mã chứng khoán là HLC, với số lượng đăng ký niêm yết là 9.300.000 cổ phiếu.

Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, đã đánh đấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty. Đây là một trong những bước đi quan trọng để Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV tham gia sâu hơn vào thị trường vốn, góp phần tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, thực hiện minh bạch hóa tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Doanh nghiệp - Nhà đầu tư và Người lao động, đồng thời tạo ra kênh thông tin chính xác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội có giá trị là 32 400 đồng /cp.

Một số hình ảnh của ngày đầu tiên giao dịch:

  

Theo tin từ P. THQL