13

T10

Thông báo v/v: "Trả cổ tức năm 2014"

Kính gửi: Quý cổ đông HLC Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

13

T10

Hợp đồng cung ứng Dịch vụ kiểm toán

(Hợp đồng số: 01/2015/HĐKT-AFC-HL) V/v: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomi...