Đảng bộ công ty:

Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Ngày mới thành lập Đảng bộ có 62 đảng viên hoạt động ở 4 chi bộ. Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển cả số lượng và chất lượng, vai trò của tổ chức Đảng ngày càng phát huy. Hiện toàn Đảng bộ có gần 1000  đảng viên.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ Công ty đã trải qua 29 kỳ đại hội.

Trong những năm qua, Đảng bộ công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong doanh nghiệp Nhà nước, lãnh  đạo toàn diện các hoạt động tổ chức, sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Đảng bộ luôn là trung tâm đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đề ra nghị  quyết, các giải pháp sát với tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm. Chính vì vậy có những  thời điểm, giai đoạn khó khăn nhất, Công ty đã từng bước khắc phục, vượt qua, ngày càng ổn định và phát triển.

 Với thành tích đã đạt được, trong những năm qua Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 1980 - 1983 được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tặng cờ Đảng bộ  trong sạch vững mạnh. Các năm từ 1984 đến 1993 Đảng  bộ đạt là Đảng bộ khá. Từ năm 1994 – 2005 Đảng bộ liên tục đạt Đảng bộ Trong sạch vững mạnh, Năm 2006 Đảng bộ được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2007 Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận “ Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu”  Năm  2009 Đảng bộ được Tỉnh uỷ Quảng Ninh tặng cờ, công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm 2006 – 2009.; được tặng giấy khen 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2010 đến nay liên tục được Đảng bộ Than Quảng Ninh xếp loại Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ CÔNG TY

QUA CÁC THỜI KỲ