Công đoàn Công ty

Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Hiện tại Công đoàn Công ty có trên 3.180 đoàn viên Công đoàn sinh hoạt tại 34 Công đoàn bộ phận, 132 tổ công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXXII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 đồng chí, trong đó 01 chủ tịch và 02 phó chủ tịch là cán bộ Công đoàn chuyên trách.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty. Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; tham gia quản lý, chăm lo đời sống công nhân lao động toàn Công ty. Phát động tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn trong CNVC LĐ; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tâm tư nguyện vọng của người lao động để cùng với lãnh đạo Công ty xây dựng Chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hoạt động của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm; Chỉ đạo các Công đoàn bộ phận, cán bộ công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chế độ phúc lợi xã hội, công tác chính sách xã hội cộng đồng.

Với truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm”, đoàn kết, vượt khó của người thợ mỏ, trong những năm qua Cán bộ đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm đã có nhiều đóng góp tích cực xây dựng Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin ngày càng phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của Công ty. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước, các cấp, ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý và các hình thức khen thưởng.

Một số thành tích nổi bật:

 Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì – Năm 2009; Huân chương Lao động hạng Ba – Năm 2004; Cờ thi đua  cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Năm 1995, 1997, 2000, 2003, 2010, 2011, 2020, 2021; Cờ thi đua cấp Công đoàn TKV và Liên đoàn Lao động tỉnh Quản Ninh – Năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và nhiều phần thưởng cao quý khác; Hằng năm  liên tục được Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam xếp loại Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

QUA CÁC THỜI KỲ