Cty CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM EN

MST: 0311276667
Ngày cấp: 25-10-2011
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.HCM
Địa chỉ: 64 Trương Định , Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84 28) 39325776
Hotline: 0947 32 34 38
Email: hanh@pvdecor.vn