07

T02

THAN HÀ LẦM: HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN CANH TÝ 2020

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 04/2/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin phối hợp với thành phố Hạ Long tổ chức phát động Tết...

07

T02

ĐẢNG BỘ THAN HÀ LẦM: TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3/2 (1930 – 2020)

Ngày 3/2/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Lễ kết nạp Đảng viê...

07

T02

THAN HÀ LẦM: GẶP MẶT CBCN – LĐ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ NHÂN DỊP ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020

Ngày 20/1/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đã tổ chức gặp mặt hơn 300 cán bộ, công nhân lao động là người dân tộc thiểu số nhân dịp đón mừng Xuâ...

17

T01

THAN HÀ LẦM: TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020.

Ngày 15/01/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020...

17

T01

THAN HÀ LẦM: TỔNG KẾT CÔNG TÁC ANTQ – THANH TRA PHÁP CHẾ NĂM 2019 – CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 76 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 10/01/2020, Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác An ninh tự quản - Thanh tra pháp chế năm 2019, Tổng kết công tác phối....

14

T01

THAN HÀ LẦM: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ NĂM 2020. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN TN NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 6/1, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm tổ chức triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty...

13

T01

THAN HÀ LẦM: TỔNG KẾT CÔNG TÁC ATVSLĐ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN NĂM 2020

Ngày 03/01/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2019 và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn năm 2020.

26

T12

ĐẢNG BỘ THAN HÀ LẦM: 39 CHI BỘ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐU, ngày 8/7/2019 của BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Than....

26

T12

THAN HÀ LẦM – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 CẤP CÔNG TRƯỜNG, PHÂN XƯỞNG, PHÒNG BAN.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2399-KHLT/GĐ-CĐHLC ngày 13/12/2019 giữa Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, vừa qua các công trường, phân xưởng, phòng ban t...

25

T12

THAN HÀ LẦM: THAM DỰ LỄ TÔN VINH DANH HIỆU TRÍ THỨC KHCN TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ I.

Tối 23/12, tại TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, tài năng....