THANH HÀ LẦM: HỢP TÁC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THAN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN KUSHIRO (TẬP ĐOÀN JOGMEC) NHẬT BẢN NĂM TÀI KHÓA 2020.

Nằm trong chương trình "Chuyển giao kỹ thuật về Khai thác - An toàn" giữa Tập đoàn JOGMEC Nhật Bản với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm tài khóa 2020, vừa qua Công ty Cổ phần Than Kushiro Nhật Bản đã ký kết các nội dung hợp tác với Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

Nội dung ký kết giữa Công ty Cổ phần Than Kushiro với Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin trọng tâm là đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao công tác an toàn và năng suất lao động như: Kỹ thuật khai thác, kỹ thuật đào lò, kỹ thuật cơ điện, kỹ thuật khoan hầm lò, kỹ thuật quản lý thông gió.

Các kỹ sư Nhật Bản hiện chưa thể sang Việt Nam do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phía Nhật Bản đã cử phiên dịch viên đến Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin để làm việc. Thực hiện chỉ đạo của các kỹ sư Nhật Bản, phiên dịch viên sẽ trao đổi với các học viên (là những cán bộ, công nhân lao động được cử tham gia đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật) của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin và trực tiếp vào lò để xác nhận tình trạng hiện trường đào tạo sau đó báo cáo lại cho phía kỹ sư Nhật Bản thông qua công cụ họp trực tuyến. Bên cạnh đó, các kỹ sư Nhật Bản cũng sẽ trao đổi với các thực tập sinh Việt Nam thông qua phiên dịch viên. Dựa trên thông tin thu thập được từ các phiên dịch viên và các thực tập sinh, các kỹ sư Nhật Bản sử dụng công cụ trực tuyến để chỉ đạo và hướng dẫn về các biện pháp công nghệ và biện pháp an toàn…

Hiện nay, cán bộ quản lý của công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin thường xuyên trao đổi với các phiên dịch viên về những vấn đề còn tồn tại để nhận được sự tư vấn, giải pháp kỹ thuật từ phía các chuyên gia Nhật Bản nhằm kịp thời giải quyết khó khăn trong sản xuất và an toàn nên quá trình hợp tác thực hiện đạt hiệu quả cao.

Một số hình ảnh chuyển giao và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật