THAN HÀ LẦM: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ NĂM 2020. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN TN NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 6/1, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm tổ chức triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2020; Tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN; Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV; Vũ Hồng Hậu - Bí thư Đoàn TQN; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN Công ty; Lãnh đạo các phòng ban, công trường, phân xưởng, các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn TN Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Theo đó, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cùng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của cơ quan chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể quần chúng và sự nỗ lực phấn đấu của CNVCLĐ nên đã khắc phục các khó khăn, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 3.268.719 tấn, bằng 100,1% kế hoạch và bằng 103,8% so với kế hoạch đầu năm, trong đó than hầm lò trên 2,3 triệu tấn; Mét lò đào 9.150m, đạt 100,5% KH; Bốc xúc đất đá trên 2,5 triệu m3, đạt 106,4% KH; Tiêu thụ 3.164.485 tấn than, đạt 101,9% KH; Thu nhập bình quân dự kiến 14,313 triệu đồng/người-tháng, đạt 105,7% KH. Năm 2019 cũng đánh dấu sự kiện Công ty sản xuất đạt 3 triệu tấn than nguyên khai, là mức cao nhất từ khi thành lập Công ty năm 1960 đến nay.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong lao động sản xuất và các mặt công tác, năm 2019 Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, của Đảng bộ Công ty và thực tế sản xuất, vì quyền, lợi ích của đoàn viên, thực hiện tốt các nội dung chương trình đề ra; Luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đổi mới hoạt động phù hợp với thực tế, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

(Đ/c Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh và  đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích đạt được của Công ty trong năm 2019, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, đạt sản lượng cao; Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn thể quần chúng đạt kết quả tốt. Về nhiệm vụ 2020, Đảng ủy Than Quảng Ninh đề nghị, Công ty tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới tổ chức sản xuất; Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là công tác nhân sự; Phát huy thế mạnh cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất; Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; Đảm bảo ATVSLĐ.

Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, vận động đoàn viên, CNLĐ đảm bảo ngày công, năng suất, an toàn vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động; Tiếp tục chăm lo đời sống, chế độ phúc lợi cho người lao động ngày càng tốt hơn; Nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chất lượng tổ chức, xây dựng công đoàn vững mạnh.

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2020)

Triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2020, đồng chí Trần Manh Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh, năm 2020 tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, đảm bảo an toàn trong sản xuất, an toàn môi trường. Các chỉ tiêu chủ yếu: Than sản xuất 2,685 triệu tấn, trong đó than hầm lò 2,4 triệu tấn, lộ thiên 285.000 tấn; Mét lò đào 9.500m; Bốc xúc đất đá 480.000m3; Than tiêu thụ 2,686 triệu tấn; Thu nhập bình quân 15,212 triệu đồng/người-tháng. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chăm lo bồi dưỡng kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả…

Hội nghị đã công bố và khen thưởng các chi bộ hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; Khen thưởng các danh hiệu thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cho Công đoàn Công ty và các tập thể, cá nhân; Của Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Đoàn TQN cho ĐTN Công ty và các tập thể, cá nhân; Công đoàn, ĐTN Công ty khen thưởng các công đoàn bộ phận, các chi đoàn và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019./.

Một số hình ảnh:

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2019 tại Hội nghị)

(Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020)

(Đ/c Phạm Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu tại Hội nghị)

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao thưởng cho 08 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019)

(Đ/c Đỗ Cao Thượng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Đ/c Phạm Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV tặng Cờ chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Cờ chuyên đề “Chăm lo đời sống” của Công đoàn TKV cho Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin)

(Đ/c Phạm Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV trao Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân)

(Đ/c Phạm Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV trao Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đ/c Nguyễn Thị Huế - Phó CTCĐ Công ty; đ/c Bùi Huy Mạnh – Phó Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn Khai thác 1)

(Đ/c Đỗ Cao Thượng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Đ/c Phạm Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cho 09 công đoàn bộ phận và 04 cá nhân thuộc Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin)

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng giấy khen cho 08 Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019)

(Đ/c Vũ Hồng Hậu – Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh trao Bằng khen của Đoàn Than Quảng Ninh cho 03 tập thể và 04 cá nhân tại Hội nghị)

 TH: Thanh Tùng