THAN HÀ LẦM: TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP ANTQ – TTPC NĂM 2020; TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 213 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

          Ngày 14/01/2021, Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực hiện quy chế phối hợp An ninh tự quản - Thanh tra pháp chế; Tổng kết công tác phối hợp thực hiện quy định 213 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

(Toàn cảnh Hội nghị)


           
Về dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu đại diện cho: Lực lượng Cảnh sát PCCC, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế của Công an tỉnh Quảng Ninh; Lãnh đạo Công an TP Hạ Long, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long; Lãnh đạo Cụm quân báo C42 – Quân khu 3; Đảng ủy Than Quảng Ninh; Ban Bảo vệ; Ban Thanh tra pháp chế Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Đại diện các Phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Khánh, Cao Thắng…; Các đồng chí lãnh đạo Công ty, BTCB - Trưởng phòng, Quản đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn và các đồng chí làm công tác tự vệ tại các đơn vị trong Công ty về dự đông đủ.

Đồng chí Trần Văn Sang – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác ANTQ – TTPC năm 2020, công tác phối hợp thực hiện quy định 213 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện những nhiệm vụ năm 2021.

(Đ/c Trần Văn Sang – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ báo cáo tại Hội nghị)

Năm 2020 Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và có sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Hội cựu chiến binh đã tạo nên sự thống nhất về ý chí và sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo công tác tự quản ANTT – Thanh tra pháp chế năm 2020. Thực hiện quản lý Công ty bằng pháp luật, nội quy, quy chế, quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đã góp phần tích cực để Công ty làm tốt công tác tự ANTQ - TTPC năm 2020. Công tác thanh, kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn ngừa những cá nhân, đơn vị làm sai nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn, của Công ty ban hành. Việc cập nhật và thông báo kịp thời các văn bản pháp luật mới đã giúp cho các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng và hiệu quả. Vì vậy, năm 2020 Công ty không có trường hợp nào vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội, không để thất thoát vật liệu nổ, tài sản, tình hình ANTQ của Công ty được giữ vững, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, tạo tiền đề phát triển cho năm 2021.

Việc thực hiện Quy định số 213 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công ty nhận thức việc thực hiện tốt quy định 213 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời đảng viên luôn rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

 

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Đảng bộ Công ty phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Đảng bộ Công ty đã quán triệt những nội dung cần thiết trong công tác ANTQ. Đồng chí mong muốn trong năm 2021, các tổ chức đoàn thể trong công ty tiếp tục tăng cường giáo dục vận động CNVC-LĐ nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong ANTQ; Tiếp tục kiện toàn bộ máy ANTQ trong Công ty, từ Hội đồng tự quản, Ban tự quản, Tổ tự quản, hoàn thiện đầy đủ các quy chế, quy định, nội quy; Tiếp tục tổ chức phối hợp với các phường quanh địa bàn kiểm tra, theo dõi, nắm bắt kịp thời các hành vi gây mất ANTT trong khu vực và khai trường Công ty quản lý...

(Đ/c Bùi Văn Kỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Năm 2020, cán bộ CNVC-LĐ Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh. Về dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Kỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đánh giá cao và biểu dương tập thể CBCN trong Công ty năm 2020 hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ TKV giao; đồng chí cũng thông tin một số nội dung quan trọng của của ngành Than cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới về các biện pháp đảm bảo công tác An ninh tự quản – Thanh tra pháp chế.

 

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Đảng bộ Công ty; Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho 06 đơn vị tại Hội nghị)

Nhân dịp này Đảng bộ Công ty thưởng cho 06 đơn vị với số tiền 18 triệu đồng; Công đoàn Công ty thưởng cho 06 đơn vị 12 triệu vì có thành tích xuất sắc trong công tác ANTQ - TTPC năm 2020./.

                  Thanh Tùng