THAN HÀ LẦM: TỔNG KẾT CÔNG TÁC ATVSLĐ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN NĂM 2020

Ngày 03/01/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2019 và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Huyên - Phó Trưởng Ban An toàn TKV; Đảng ủy; HĐQT; Ban Giám đốc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Bí thư Đoàn TN Công ty; Các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng phòng, Quản đốc; PGĐ Ban QLDA; Thư ký HĐQT; Trạm trưởng Trạm Y tế; Chủ nhiệm Nhà nghỉ Sao Biển; Trắc địa trưởng; Trưởng các phòng Ban QLDA; Phó phòng KCM, CV, TGN; Cán bộ, chuyên viên, thanh tra thuộc Phòng An toàn; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư các chi đoàn, PQĐ Cơ điện, An toàn trưởng, ATVSV xuất sắc các đơn vị.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Linh - Phó giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2019 và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn năm 2020. Theo đó, năm 2019 Công ty đã triển khai các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán từ Đảng bộ đến cơ quan chuyên môn và các đoàn thể nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động, tổ chức kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ. Công ty đã xây dựng và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ với 05 nội dung và 213 đầu việc, kết quả thực hiện 90,039 tỷ đồng, đạt 100,66% kế hoạch; Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật ATVSLĐ, các nội quy, quy định về an toàn. Công ty đã chủ động thực hiện công tác huấn luyện ATVLSĐ cho các đối tượng với tổng số 2.962 lượt người; Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ATVSV với tổng số 169 ATVSV, tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp Công ty và tham gia Hội thi ATVSV giỏi cấp TKV năm 2019 đạt kết quả cao. Đồng thời, Công ty đã thực hiện tốt công tác PCCN, kiểm soát khí CH4, CO, công tác PCMB, không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố do mưa bão gây nên. Công ty đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ với tổng số 11 chuyên đề/32 đợt kiểm tra, tăng 02 chuyên đề so với 2018. Năm 2019, tổng số vụ tai nạn lao động giảm 12,5% so với năm 2018; số vụ TNLĐ nhẹ giảm 12,5%, số vụ TNLĐ nặng giảm 14,4%, số vụ sự cố giảm 30,76%, số vụ vi phạm an toàn giảm 50,3% so với năm 2018; không để xảy ra sự cố loại I, loại II. Công ty cũng đã đánh giá cụ thể các vụ TNLĐ về nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm và phòng tránh, không để lặp lại…

(Đ/c Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị)

Triển khai biện pháp đảm bảo ATVSLĐ năm 2020, Công ty tăng cường hiệu quả, hiệu lực của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về ATVSLĐ, nhất quán quan điểm đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo và chỉ đạo sản xuất, nơi nào không an toàn thì nơi đó không sản xuất. Thực hiện mục tiêu trong chiến lược đảm bảo ATVSLĐ giai đoạn 2018-2025 theo đúng kế hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của Công ty.

(Đ/c Phạm Văn Huyên – Phó TB An toàn TKV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban An toàn TKV Phạm Văn Huyên đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực thực hiện công tác ATVSLĐ của Công ty năm 2019, số vụ TNLĐ và sự cố đều giảm so với 2018. Đồng thời, nhất trí với 05 nhóm giải pháp đảm bảo ATVSLĐ năm 2020 và lưu ý, cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn TNLĐ, sự cố; Tăng cường công tác kiểm tra, khoan thăm dò bục nước, về nguy cơ cháy nội sinh; Quản lý các thiết bị cơ điện - vận tải; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh thiết kế, biện pháp thi công, quy trình sản xuất, nội quy an toàn.

(Đ/c Trần Mạnh Cường – BTĐU, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Trần Mạnh Cường nhấn mạnh: Trong điều kiện sản xuất xuống sâu, nguy cơ TNLĐ và sự cố ngày càng cao, do vậy, Công ty tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn của người lao động, các vụ TNLĐ. Đồng thời, nâng cao tự chủ an toàn trong sản xuất, cũng như vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp đối với công tác ATVSLĐ, vì mục tiêu an toàn trong sản xuất…

(Đ/c Trần Mạnh Cường – BTĐU, Giám đốc Công ty; Đ/c Vũ Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Công ty trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị)

Nhân dịp này, Đảng ủy, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2019./.

Thanh Tùng