THAN HÀ LẦM: TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020.

Ngày 15/01/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thành Lâm - Thành viên HĐTV TKV; Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Đại diện Đảng ủy Than Quảng Ninh và các Ban chuyên môn của TKV; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty, lãnh đạo các phòng ban, công trường, phân xưởng và trên 200 đại biểu đại diện CNVCLĐ trong Công ty.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020. Mặc dù trong điều kiện SXKD của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có những giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt, cùng với sự đoàn kết thống nhất của hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCN trong Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã hoàn thành vượt mức, cụ thể: Than nguyên khai sản xuất 3.268.719 tấn, bằng 100,1% kế hoạch và bằng 103,8% so với kế hoạch đầu năm, trong đó than hầm lò trên 2,3 triệu tấn; Mét lò đào 9.150m, đạt 100,5% KH; Bốc xúc đất đá trên 2,5 triệu m3, đạt 106,4% KH; Tiêu thụ 3.164.485 tấn than, đạt 101,9% KH; Thu nhập bình quân dự kiến 14,313 triệu đồng/người-tháng, đạt 105,7% KH. Năm 2019 cũng đánh dấu sự kiện Công ty sản xuất đạt 3 triệu tấn than nguyên khai, là mức cao nhất từ khi thành lập Công ty năm 1960 đến nay.

Nhiệm vụ năm 2020, Kế hoạch sản xuất 2,685 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò 2,4 triệu tấn, than lò chợ CGH 1,8 triệu tấn; Than tiêu thụ 2,686 triệu tấn; Tiền lương bình quân 15,212 triệu đồng/người/tháng…

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 tại Hội nghị)

(Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả HNNLĐ của các tổ, phân xưởng, khối Phòng ban; Báo cáo trả lời và tiếp thu ý kiến những vấn đề thuộc trách nhiệm Công đoàn; Kết quả đối thoại định kỳ tại Doanh nghiệp; Tình hình thực hiện TƯLĐTT)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Lâm - Thành viên HĐTV TKV đã ghi nhận, chúc mừng kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty, sản lượng than nguyên khai đạt mức cao, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của TKV. Nhiệm vụ năm 2020, đề nghị Công ty tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cũng như đạt kế hoạch sản lượng than cơ giới hóa. Tiếp tục thực hiện tốt quản trị chi phí, cơ chế khoán và nghiên cứu ứng dụng hiệu quả KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, khẩn trương quyết toán Dự án khai thác hầm lò dưới mức -50 mỏ Hà Lầm, tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của Tập đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác an toàn, môi trường, chú trọng phòng ngừa cháy nội sinh, phòng chống bục nước…

(Đ/c Vũ Thành Lâm – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty; đề cử và công bố danh sách đại biểu dự Hội nghị người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam năm 2020 và ký kết Hợp đồng giao khoán 2020 với các đơn vị trong Công ty.

(Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty)

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng giao khoán 2020 với các đơn vị, phòng ban)

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Bộ Công Thương và danh hiệu CSTĐ Bộ Công Thương; Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn Công ty khen thưởng các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2019.

(Đ/c Vũ Thành Lâm – Thành viên HĐTV TKV trao Bằng khen Bộ Công thương cho các cá nhân tại Hội nghị)

(Đ/c Vũ Thành Lâm – Thành viên HĐTV TKV trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua  Bộ Công thương cho các cá nhân tại Hội nghị)

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong SXKD năm 2019)

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Trịnh Ngọc Toản - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể CNVCLĐ phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, thi đua lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin 1/8 (1960-2020); Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng Công ty phát triển bền vững./.

Thanh Tùng