THAN HÀ LẦM – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 CẤP CÔNG TRƯỜNG, PHÂN XƯỞNG, PHÒNG BAN.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2399-KHLT/GĐ-CĐHLC ngày 13/12/2019 giữa Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, vừa qua các công trường, phân xưởng, phòng ban trong Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và hội nghị người lao động năm 2020.

Đồng chí Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty (người đứng thứ 4 từ phải qua) dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị người lao động Công trường CGH KT1.

Tham dự hội nghị tại các đơn vị là các đại biểu đại diện Lãnh đạo Công ty. Để quá trình tổ chức hội nghị đảm bảo dân chủ, đúng trình tự, nội dung. Tại hội nghị cấp tổ sản xuất đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, đề ra phương hướng năm 2020 và tình hình thực hiện các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động; đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong phạm vi tổ đội, tập trung thảo luận về các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị được giao trong năn 2020.

Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị người lao động Công trường KTCB 6.

Trong hội nghị cấp đơn vị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng năm 2020 và đề xuất các kiến nghị đối với Công ty; tham gia đóng góp ý kiến vào các quy định, quy chế trả lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của Công ty; Bên cạnh đó, hội nghị đã lấy phiếu thăm dò tín nhiệm và công bố tại Hội nghị kết quả thăm dò cán bộ quản lý của đơn vị gồm các chức danh: Quản đốc, phó quản đốc; Trưởng, phó phòng ban, đồng thời bầu đại biểu đi dự hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020 cấp Công ty. Nhân dịp này, các đơn vị cũng khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua LĐSX quý I và cả năm 2020.

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020 là nơi để người sử dụng lao động và người lao động trao đổi thông tin nhằm đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hài hòa, ổn định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Công ty phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Thanh Tùng