THAN HÀ LẦM: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 29/06/2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tới dự Đại hội có 58 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.978.587 cổ phần, bằng 78,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

(Toàn cảnh Đại hội)

Năm 2019, tình hình SXKD của Công ty có nhiều thuận lợi cơ bản như: Diện sản xuất của Công ty đã được chuẩn bị từ đầu kỳ kế hoạch nên đảm bảo đủ diện cho sản xuất; Các khu vực khai thác mở đúng yêu cầu và tiến độ, đáp ứng sản xuất ngay từ đầu năm; Một số khâu đã được cơ giới hóa góp phần tăng năng suất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo mối quan hệ hài hòa phù hợp với pháp luật và hợp đồng lao động; Tình hình an ninh trật tự  của doanh nghiệp được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, cụ thể như sau:

+ Diện sản xuất năm 2019 có 4 trên tổng số 5 lò chợ nằm gần các đáy moong đã khai thác lộ thiên, trong quá trình đào lò và khai thác bị ảnh hưởng của nước khu vực khai thác cũ phía trên.

+ Lò chợ CGH vỉa 11 công suất 600.000 tấn/năm khai thác dưới moong mức -60, -80 vỉa 14 cánh tây Núi Béo đã kết thúc khai thác và đổ thải, để đảm bảo an toàn trong quá trình khấu Công ty đã lập phương án số 1496/PA-HLC ngày 15/8/2019 đã được TKV thông qua, Công văn số 5075/ TKV-KCM ngày 09/10/2019 (khấu than theo 03 giai đoạn, thu hồi than nóc từ 50%-:-80%).

+ Lò chợ CGH đồng bộ 7-3.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn than/năm khai thác trong điều kiện địa chất khó khăn và phức tạp, trong quá trình khai thác thường xuyên gặp các đứt gẫy, một số vị trí vỉa than có góc dốc thay đổi cục bộ đến 26o ÷ 27o, trụ nổi cục bộ (cả theo phương và theo hướng dốc); Do đó trong quá trình khai thác phải khoan nổ mìn cắt đá trụ (chiều dài cắt đá trung bình L = 80 ÷ 120m /155m chiều dài theo hướng đốc của lò chợ ; chiều cao cắt đá từ 0,5÷3m), một số đoạn lò chợ phải khấu bỏ trụ vỉa (để đảm bảo duy trì góc dốc lò chợ cho thiết bị CGH hoạt động), một số đoạn phải khấu căn chỉnh dàn chống (do góc dốc lò chợ lớn dẫn đến bị trôi, nghiêng dàn phải củng cố trải lưới thép lên nóc dàn và bơm hóa chất để gia cố nền lò chợ), khấu vê tiến trước phía chân chợ (để giảm độ dốc lò chợ)… nên sản lượng than lò chợ Cơ giới hóa không đạt được kế hoạch giao dẫn đến sản lượng khai thác than hầm lò không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .

+ Lò đào: Một số đường lò dự kiến thi công chống giữ bằng vì neo bê tông cốt thép, neo chất dẻo cốt thép kết hợp neo cáp để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí giá thành nhưng do điều kiện địa chất thay đổi không thể chống giữ bằng vì neo dẫn đến tiến độ thi công chậm. Các diện đào lò không tập trung dẫn đến công tác quản lý, vận chuyển thiết bị, vật tư đi lại mất nhiều thời gian. Khối lượng thực hiện mét lò đào giảm 348m so với kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tương ứng với khối lượng mét lò giảm theo, hệ số mét lò CBSX/1000 tấn than khai thác hầm lò giảm.

+ Khu vực khai thác lộ thiên Khu II – vỉa 11 do nằm trên khu vực đã khai thác hầm lò cũ trước đây, đất đá nứt nẻ dẫn đến khó khăn cho công tác nổ mìn, xúc bốc tách lọc than.

+ Một số tuyến đường vận chuyển bị sụt lún do ảnh hưởng của việc khai thác than hầm lò nên Công ty phải chuyển đảo theo từng kỳ kế hoạch, do đó cung độ vận chuyển tăng.

(Đ/c Vũ Ngọc Thắng – Ủy viên HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2020)

Trước những khó khăn nêu trên, Công ty đã xây dựng nhiều giải pháp, phương án đồng bộ và hợp lý, ban hành các quy chế, quy định; Tăng cường quản lý các nguồn lực; Đổi mới nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động điều hành, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị cơ giới hóa, đào lò, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; Tăng cường công tác ATBHLĐ; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động… do đó năm 2019 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Than nguyên khai sản xuất 3.270.468/3.265.000tấn, bằng 100,17% kế hoạch năm. Doanh thu sản xuất than đạt 3.136 tỷ đồng bằng 100,61%. Lợi nhuận trước thuế 79.348 tỷ đồng, bằng 126,5% kế hoạch; Tiền lương bình quân đạt 13.935.000đ/người/tháng bằng 102,91%.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2020; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2019; kế hoạch thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2020; Mức cổ tức thanh toán năm 2019; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020… Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với tổng giá trị đầu tư dự kiến đạt 323 tỷ đồng, doanh thu sản xuất than 2.871 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43.3 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT. Kết quả bỏ phiếu, ông Đinh Trung Kiên đạt 100% phiếu bầu hợp lệ, trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin./.

                                                                                                           Thanh Tùng