THAN HÀ LẦM: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOÁN CHI PHÍ VÀ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 26/5/2020, Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoán chi phí nội bộ, nhận xét đánh giá cán bộ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí: HĐQT; Bí thư Đảng ủy – Giám đốc; Các Phó Giám đốc; Thường trực Đảng ủy; Thường trực Công đoàn; Bí thư Đoàn TN Công ty; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Các ban xây dựng Đảng; Bí thư chi bộ - Trưởng phòng, Quản đốc; PGĐ ban QLDA; Phụ trách Trạm Y tế; Chủ nhiệm Nhà nghỉ Sao Biển; Trưởng phòng Ban QLDA; Chủ nhiệm Nhà khách; Thư ký HĐQT. Cùng các đại biểu mời từ các phòng, ban, công trường, phân xưởng.

(Đ/c Vũ Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Thắng – Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết khoán chi phí năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, sản lượng lò chợ CGH vỉa 7 công suất 1.200.000 tấn/năm trong quá trình khai thác trụ vỉa biến đổi, lò chợ gặp phay phá cắt đá trụ đã làm tăng chi phí...Tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu TKV giao khoán, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực trong quản lý, thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí và làm than chất lượng; Công ty đã thu được những kết quả đáng khích lệ như: Lợi nhuận sản xuất than 84.566 tr.đ/62.722 tr.đ kế hoạch điều chỉnh đạt 134,83% (Lợi nhuận sau nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp 20.158 tr.đ đã góp phần tháo gỡ bớt khó khăn về tài chính cho Công ty. Ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu Tập đoàn giao năm 2019 cũng là năm đầu tiên Công ty đạt mốc sản xuất tấn than thứ 3 triệu và đây là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với tập thể CBCNV trong toàn Công ty hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty.

Năm 2020 dự  báo còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể công nhân, cán bộ toàn Công ty phát huy truyền thống đoàn kết “Kỷ luật và đồng tâm” quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao: Sản xuất 2,685 triệu tấn than nguyên khai, trong đó hầm lò 2,400 triệu tấn và lộ thiên 285 nghìn tấn; Đào 9.500 mét lò; Tiêu thụ 2,686 triệu tấn than; Doanh thu 2.872 tỷ đồng; Lợi nhuận 43,367 tỷ đồng và thu nhập bình quân 15,212 triệu đồng/người/tháng.

Cũng tại Hội nghị Đồng chí Trần Mạnh Cường – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty đã đánh giá cán bộ quản lý năm 2019. Đồng chí đã biểu dương và ghi nhận những kết quả, nỗ lực của người đứng đầu các đơn vị, phòng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu trong việc thực hiện kết quả hoàn thành của từng đơn vị. Đồng chí yêu cầu Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kế hoạch được giao, quyết tâm vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đồng thời tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty nhiều giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

Nhân dịp này, Công ty đã tặng giấy khen cho 09 tập thể có thành tích trong công tác khoán chi phí nội bộ; Tặng giấy khen cho 07 cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý năm 2019./.

Thanh Tùng