THAN HÀ LẦM: BIỂU DƯƠNG GƯƠNG “NGƯỜI THỢ MỎ - NGƯỜI CHIẾN SỸ THÁNG 2 NĂM 2021

Ngày 18/3/2021 tại nhà giao ca đơn vị Khai thác 5, Đảng ủy, Chuyên môn Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần than Hà lầm - Vinacomin đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 2/2021. Trong đợt này có 05 cá nhân tiên tiến tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

Những công nhân được tuyên dương, khen thưởng lần này gồm đồng chí Phạm Hải Quyên – PX Đời sống; Hà Quốc Việt – PX Thông gió; Bùi Đức Cường – Công trường Khai thác 5; Nguyễn Việt Hưng – PX Sàng tuyển chế biến; Đoàn Hùng Cường – PX Vận tải cơ giới. Bên canh việc có ngày công thu nhập cao thì đây là những công nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất đảm bảo an toàn đồng thời có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và tham gia tích cực các phong trào thi đua tại đơn vị cũng như của Công ty.

Trong tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, việc kịp thời trực tiếp đến tận nơi sản xuất, nhà giao ca đơn vị khen thưởng những tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” đã tạo động lực khích lệ, động viên người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khơi dậy tinh thần truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của đội ngũ công nhân vùng mỏ; tạo sự lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi đơn vị nói riêng và và toàn Công ty nói chung./.

Một số hình ảnh:

Thanh Tùng