HỘI NGHỊ RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG TIN HỌC HÓA, TỰ ĐỘNG HÓA GIAI ĐOẠN 2017 – 2018, TRIỂN KHAI ÁP DỤNG THH, TĐH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD GIAI ĐOẠN 2018 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030.

Ngày 20/6/2018, tại phòng họp Trung tâm điều hành sản xuất tập trung mặt bằng SCN +75 Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị rà soát chương trình ứng dụng tin học hóa, tự động hóa (THH, TĐH) giai đoạn 2017 – 2018, triển khai áp dụng THH, TĐH đáp ứng thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

(TGĐ Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị )


Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc TKV; các đ/c Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật, Vũ Thành Lâm, Nguyễn Chiến Thắng; các đ/c Phó Tổng Giám đốc TKV; Các Thành viên Ban chỉ đạo THH, TĐH TKV; đại diện các Ban KCL, SXT, VTM, QLV; Chủ tịch HĐQT các Công ty; Lãnh đạo các Công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.


Tại Hội nghị Ban KCL đã báo cáo Tổng Giám đốc việc rà soát chương trình ứng dụng tin học hóa, tự động hóa (THH, TĐH) giai đoạn 2017 – 2018, triển khai áp dụng THH, TĐH đáp ứng thời đại Công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến 2030.


Chương trình thảo luận của Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp nhằm đẩy mạnh ứng dụng THH, TĐH vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2025. Tất cả ý kiến bàn luận đều đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai chương trình được hiệu quả như: Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ hợp lý để đảm bảo vừa khuyến khích, vừa bắt buộc các mỏ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; đẩy mạnh chương trình THH, TĐH tập trung vào một số các dự án tiêu biểu trong từng lĩnh vực theo hướng chuyển giao công nghệ, nhập khẩu các hệ thống, các thiết bị kỹ thuật hiện đại đi cùng với nghiên cứu chế tạo, nội địa hóa các sản phẩm thiết bị phù hợp với điều kiện môi trường làm việc của ngành Than; tăng cường đào tạo, tuyển dụng và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT và TĐH…

(Đ/c Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin báo cáo tại Hội nghị)

Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin (đơn vị chủ nhà được TKV giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị) đã báo cáo Tổng Giám đốc và đoàn làm việc khát quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đặc biệt là công tác ứng dụng tin học hóa, tự động hóa bằng mô hình cụ thể: Mô hình Trung tâm điều hành sản xuất tại mặt bằng +75 Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin.

(Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cùng các đại biểu dự Hội nghị thăm quan Trung tâm điều hành sản xuất tại mặt bằng SCN +75 Công ty CP Than Hà Lầm)

Sau nghi nghe các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị trực thuộc TKV và các đ/c Thành viên HĐTV. Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã ghi nhận tất các các ý kiến. đ/c cho rằng việc đẩy mạnh ứng dụng THH, TĐH là bước cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn trong chiến lược phát triển kỹ thuật công nghệ của Tập đoàn đến năm 2030 nhằm từng bước hiện đại hóa khai thác than, khoáng sản, hạ giá thành sản phẩm, cạnh tranh theo cơ chế thị trường. “Đây là con đường nhanh nhất để chúng ta cạnh tranh, tồn tại và phát triển. mặc dù khó nhưng cần phải quyết tâm, phải làm đồng bộ và toàn diện”, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Tùng