ĐẢNG BỘ THAN HÀ LẦM: TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG CHO 17 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ NHÂN QUỐC KHÁNH 2/9

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

(Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ Vận tải lò 1 – Đảng bộ Than Hà Lầm)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Thực hiện Quyết định số: 20-QĐ/ĐU ngày 02/9/2020 của Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà Lầm về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Trong 3 ngày 4 đến 6/9 vừa qua, tại Văn phòng làm việc của đơn vị. Các Chi bộ: Phòng CV, Phòng TĐ-ĐC, Công trường KT1, Công trường KT3, Công trường KT5, Công trường KTCB1, Công trường KTCB3, Công trường KTCB5, Công trường VTL1, Công trường VTL2, Phân xưởng Đời sống và Phân xưởng Cơ khí-Cơ điện đã tổ chức kết nạp đảng đợt 2/9 cho 17 quần chúng ưu tú.

Đây là những đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên xuất sắc có nhiều thành tích trong lao động, học tập và rèn luyện. Sau thời gian được sự giáo dục, giúp đỡ của các chi bộ, với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của bản thân.

17 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục điều lệ Đảng. Trong không khí trang nghiêm khi nhận quyết định kết nạp đảng viên, dưới cờ tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và Đảng bộ Công ty.

(Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ Phòng TĐ-ĐC)

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng bộ Công ty than Hà Lầm. Qua đó bổ sung cho đảng đội ngũ đảng viên có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt để đảm bảo cho Đảng bộ không ngừng phát triển lớn mạnh.

Lễ kết nạp đợt 2/9 là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của những đảng viên mới. Tin tưởng rằng bằng những hành động và việc làm thiết thực, những đảng viên mới sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện thực hiện đúng lời tuyên thệ, xứng đáng là những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

CTV