ĐẢNG BỘ THAN HÀ LẦM: 39 CHI BỘ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐU, ngày 8/7/2019 của BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng ủy Công ty cổ phần than Hà Lầm đã xây dựng Kế hoạch số 750-KH/ĐU, ngày 13/8/2019 và Hướng dẫn số 818-HD/ĐU, ngày 13/11/2019; Triển khai và chỉ đạo 39 chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

(Đại hội điểm chi bộ Phòng KCS-Tiêu thụ)

Tại Đại hội, các chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Trên tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu về dự đại hội đã tích cực tham gia đóng ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ mới; Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Công ty và kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty khóa 28; Sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2023, đồng thời tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ CGH – KT1)

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, BCH Đảng bộ công ty đã chỉ định 02 chi bộ KCS-TT và Khai thác 8 tổ chức Đại hội điểm thành công tốt đẹp; Các chi bộ còn lại đã tổ chức Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng quy định Điều lệ Đảng, tăng cường đoàn kết và phát huy được dân chủ, trí tuệ của cán bộ đảng viên trong chi bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, từ đó tăng cường phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới đã đề ra. Đây cũng là dịp để các chi bộ tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2020./.

 Thanh Tùng