ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN NĂM 2019

Ngày 24/04/2019, Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tới dự Đại hội có 55 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.054.747 cổ phần, bằng 78,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

                               

(Toàn cảnh Đại hội)

          Năm 2018 tình hình SXKD của Công ty có nhiều thuận lợi cơ bản như: Diện sản xuất đã được chuẩn bị tốt từ đầu kỳ kế hoạch. Các khu vực khai thác mở đúng yêu cầu và tiến độ, đáp ứng được sản xuất ngay từ đầu năm. Lò chợ Cơ giới hóa đồng bộ công suất 1.200.000 và 600.000 tấn/ năm hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, góp phần quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch sản lượng than hầm lò của Công ty. Các dự án trọng điểm hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả theo phương án đã xây dựng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít khó khăn cụ thể như: Diện sản xuất năm 2018 nằm gần khu vực khai thác cũ, gần các đáy moong đã khai thác lộ thiên, trong quá trình đào lò và khai thác bị ảnh hưởng của nước khu vực khai thác cũ phía trên. Lò chợ Cơ giới hóa 11-1.16 công suất 600.000 tấn/năm khai thác phía dưới đáy moong khai thác lộ thiên vỉa 14 Cánh tây Núi Béo, để đảm bảo an toàn phải tiến hành khấu theo phương án do Trường ĐH Mỏ- Địa chất lập và được TKV thông qua (khấu than theo 5 giai đoạn): Từ không thu hồi than nóc đến thu hồi than nóc 50% ÷80% với tổng chiều dài theo phương là 150m từ ngày 01/1/2018 đến 24/4/2018 do đó ảnh hưởng đến tiến độ, tỷ lệ tổn thất khai thác và tiêu hao vật tư lưới thép;  chợ Cơ giới hóa đồng bộ 7-2.1công suất 1.200.000 tấn/năm khai thác trong điều kiệnđịa chất khó khăn và phức tạp như: lò chợ có nhiều phay phá, than mềm yếu, lở rời dễ tụt lở mặt gương phải tiến hành trải lưới thép kết hợp với lăn đoản gỗ, kê kích đế giàn chống bằng vẹt dẫn đến tăng chi phí; Diện sản xuất ngày càng đi xa, xuống sâu hơn so với năm 2017, nên hệ thống cung cấp điện cho các phụ tải có công suất lớn gặp nhiều khó khăn; môi trường làm việc dưới mức -300 có độ ẩm cao do đó ảnh hưởng tới chất lượng cung cấp điện của toàn mạng; Khu vực khai thác lộ thiên Khu II - Vỉa 11 do nằm trên khu vực đã khai thác hầm lò cũ trước đây, địa chất không ổn định gây khó khăn cho công tác nổ mìn.

(Đ/c Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2019)

 

         Trước những khó khăn nêu trên, Công ty đã xây dựng nhiều giải pháp, phương án đồng bộ và hợp lý, ban hành các quy chế, quy định; tăng cường quản lý các nguồn lực; đổi mới nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động điều hành, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị cơ giới hóa, đào lò, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả đầu tư tái cơ cấu giảm lao động phục vụ phụ trợ; tăng cường công tác ATBHLĐ; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động… do đó năm 2018 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD đã được hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Than nguyên khai sản xuất 2.920.000/2.900.000tấn, bằng 100.68% kế hoạch năm. Doanh thu sản xuất than đạt 3.133 tỷ đồng bằng 103%. lợi nhuận trước thuế 66.6 tỷ đồng, bằng 187,6% kế hoạch; Tiền lương bình quân đạt 13.261.000đ/người/tháng bằng 112%.

 

 

(Các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết nhất trí cao các nội dung  chương trình của Đại hội)

          Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch và biện pháp điều hành SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Mức cổ tức thanh toán năm 2018… Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với tổng giá trị đầu tư dự kiến đạt 221,5 tỷ đồng, doanh thu sản xuất than 2.973 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,048 tỷ đồng. 

Đại hội đã tiến hành đề cử và bỏ phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 - 2023. Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Văn Tấn đạt 100% phiếu bầu hợp lệ, trúng cử vào Ban Kiểm soát và được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin.

  Thanh Tùng