Công ty Cổ phần Than Hà Lầm hai lần được Nhà nước phong tặng anh hùng

   1. Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (1996)

    

   2. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (2004)

 

     Ngoài ra Công ty và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý :

- 2 Huân chương Chiến công. 
- 2 Huân chương Lao động hạng Nhất. 
- Huân chương Độc lập hạng Nhất 
- Đảng bộ Công ty được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Công đoàn Công ty được tặng Huân chương lao động hạng Ba
+ 2 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.
+ 1 đồng chí được truy tặng Anh hùng LLVT nhân dân – Anh hùng liệt sĩ.
Cùng nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước, các Bộ ban ngành tặng thưởng các danh hiệu cao quý.