Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin:

1) Đ/c: Nguyễn Trọng Tốt

Sinh ngày: 12/06/1965
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty; Trưởng ban Quản lý vốn - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam; 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.
Hộ khẩu thường trú: Tổ 1 khu 1A - phường Cao Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh.

 

Quá trình công tác:

   Từ tháng 11/1988 đến tháng 9/1989 làm công nhân khai thác mỏ than Mông Dương; Từ tháng 10/1989 đến tháng 3/2004 làm cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty than Mông Dương; Từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2013 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương; Từ tháng 10/2013 đến tháng 7/2015 được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ mỏ (Ban KCM) Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam; Từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2017 làm Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương; Từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018 được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban KCL Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam; Từ ngày 02/4/2018 là người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

     

2) Đ/c: Phạm Công Hương

Sinh ngày: 18/06/1962.
Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty; Trưởng ban - Thành viên ban quản lý vốn Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam; 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.
Hộ khẩu thường trú: Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

 

Quá trình công tác:

    Từ tháng 3/1985 đến tháng 4/1991 làm cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình mỏ than Vàng Danh - Công ty than Uông Bí; Từ tháng 5/1991 đến tháng 3/1993 làm phó Quản đốc phân xưởng Khai thác Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ than I - Công ty than Uông Bí; Từ tháng 4/1993 đến tháng 2/1996 làm Bí thư đoàn thanh niên Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ than I (sau đổi tên là Mỏ than Thùng); Từ tháng 3/1996 đến tháng 3/1999 lần lượt trải qua làm phó phòng Điều độ, phó phòng Kỹ thuật và Trưởng phòng Kỹ thuật Mỏ than Thùng; Từ tháng 4/1999 đến tháng 7/1999 làm trưởng phòng Kỹ thuật Mỏ than Nam Mẫu; Từ tháng 8/1999 đến tháng 12/2002 lần lượt trải qua làm cán bộ phòng ĐHSX - TT, Phó phòng Kỹ thuật và Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty than Uông Bí; Từ tháng 1/2003 đến tháng 12/2003 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Nam Mẫu; Từ tháng 1/2004 đến tháng 9/2004 làm Phó Giám đốc Công ty than Uông Bí; Từ Tháng 10/2004 đến tháng 7/2007 được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Than Nam Mẫu kiêm UV HĐQT Công ty than Uông Bí; Từ tháng 8/2007 đến tháng 2/2011 làm Giám đốc, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty Than Hà Lầm, Công ty cổ phần Than Hà Lầm - VInacomin; Từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2012 được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp; Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015 làm Giám đốc Công ty Xây dựng Hầm Lò II - TKV;Từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2017 được bổ nhiệm làm Trưởng ban Khoa học Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KCL); Từ tháng 4/2017 đến nay làm Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;

 

3) Đ/c: Vũ Ngọc Thắng

Sinh ngày: 09/12/1979 
Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty. 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác Mỏ 
Hộ khẩu thường trú: Tổ 8, khu 1 Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Quá trình công tác

     Từ t8/2001 đến t6/2002 làm công nhân Khai thác than hầm lò tại Công trường 26 Công ty than Hà Lầm; Từ t6/2002 đến t1/2005 làm cán bộ kỹ thuật phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty than Hà Lầm; Từ t1/2005 đến t12/2006 được bổ nhiệm làm Phó phòng Kỹ thuật mỏ Công ty than Hà Lầm; Từ t12/2006 đến t6/2007 làm quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty than Hà Lầm; Từ t6/2007 đến t2/2009 được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty cổ phần than Hà Lầm; Từ t3/2009 đến t1/2010 làm Quản đốc Công trường KTCB3 Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV; Từ t1/2010 đến t5/2010 giữ chức Quản đốc Công trường Khai thác 5 Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV; Từ t5/2010 đến t4/2012 giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin; Từ t4/2012 đến t10/2015 được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban quản lý dự án Công ty; Từ t11/2015 đến t6/2020 được bầu là Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty; Từ t6/2020 đến nay được bổ nhiệm giữ chức quyền Giám đốc Công ty;

 

4) Đ/c: Trương Ngọc Linh

Sinh ngày: 13/09/1976 
Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác Mỏ.
Hộ khẩu thường trú: Tổ 12, khu 3, Phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

 

Quá trình công tác:

     Từ 6/1997 đến 7/1997 là công nhân Vận tải lò Mỏ Than Hà Lầm; Từ 7/1997 đến 6/2003 là cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Than Hà Lầm; Từ 7/2003 đến 15/3/2005 được bổ nhiệm là phó phòng Kỹ thuật Công ty than Hà Lầm; Từ 16/3/2005 đến 20/5/2005 được bổ nhiệm làm Trưởng phòng An toàn Công ty than Hà Lầm; từ 20/3/2005 đến 20/5/2005 là trợ lý Giám đốc Công ty; Từ 21/5/2005 đến 10/2005 được bổ nhiệm làm Quản đốc Công trường KTCB 1 Công ty than Hà Lầm; Từ 11/2005 đến 9/2006 là trợ lý Giám đốc Công ty than Hà Lầm; Từ 10/2006 đến 1/2008 được bổ nhiệm giữ chức phó Giám đốc Công ty than Hà Lầm - TKV; Từ 2/2008 được bổ nhiệm giữ chức phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin; Từ 16/2/2012 đến 26/10/2013 làm thành viên HĐQT phó Giám đốc Công ty; Từ 10/9/2015 đến nay được bầu giữ chức Ủy viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty.

 

5) Đ/c: Đinh Trung Kiên

Sinh ngày: 12/03/1982 
Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư Khai thác Mỏ 
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 252, Tổ 8 – Khu 3 – Phường Bãi Cháy – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình công tác:

    Từ t7/2005 đến t10/2005 làm công nhân Công trường khu II -50 Công ty than Hà Lầm; Từ t11/2005 đến t6/2008 làm cán bộ kỹ thuật phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty than Hà Lầm; Từ t7/2008 đến t1/2009 được bổ nhiệm làm quyền Phó phòng Kỹ thuật mỏ Công ty than Hà Lầm; Từ t2/2009 đến t4/2010 làm phó phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty CP than Hà Lầm; Từ t5/2010 đến t3/2011 được bổ nhiệm làm quyền Quản đốc Công trường KT5 Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin; Từ t4/2011 đến t3/2012 làm Quản đốc Công trường KT5 Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin; Từ t4/2012 đến t12/2015 giữ chức Trưởng phòng KCM Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin; Từ t1/2016 đến t3/2016 được bổ nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ - PGĐ Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin; Từ t4/2016 đến t6/2017 được bổ nhiệm giữ chức UV HĐQT - Bí thư chi bộ - PGĐ Ban Quản lý dự án Công ty; Từ t7/2017 đến t1/2018 UVHĐQT - PGĐ Công ty - Bí thư chi bộ KCM - TGN; Từ t2/2018 đến t4/2018 là UVHĐQT - PGĐ Công ty; Từ t5/2018 đến t2/2019 là PGĐ Công ty; Từ t2/2019 đến t6/2020 được bầu là Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Công ty; Từ 29/6/2020 đến nay được bổ nhiệm giữ chức UV BCH Đảng bộ Công ty - UV HĐQT - PGĐ Công ty;