Than Hà Lầm sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh chiến lược ATVSLĐ và tăng cường Văn hóa an toàn lao động.

Ngày 01/4/2024, Công ty CP Than Hà Lầm tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ Công ty về đẩy mạnh chiến lược ATVSLĐ và tăng cường Văn hóa an toàn lao động, giai đoạn 2021 – 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các chi bộ.

Với quan điểm chiến lược: bảo đảm an toàn lao động là nền tảng tạo sự ổn định để mỏ Hà Lầm phát triển bền vững, người lao động là một trong những giá trị cốt lõi của mỏ than Hà Lầm. Mỗi người lao động cần được tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ. BCH Đảng bộ Công ty CP Than Hà Lầm đã ra Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 23/3/2021 về “đẩy mạnh chiến lược ATVSLĐ và tăng cường Văn hóa ATLĐ giai đoạn 2021 – 2025” với mục tiêu đảm bảo môi trường lao động an toàn, nâng cao sức khỏe người lao động, giảm dần tai nạn lao động và sự cố.

Sau khi Nghị quyết 33-NQ/ĐU được triển khai, việc xây dựng các văn bản quản lý, chính sách khen thưởng, chế tài xử lý về AT-VSLĐ được đẩy mạnh, Công ty đã ban hành các quy định như: Quy chế quản lý AT-VSLÐ, Quy định phân cấp trách nhiệm trong công tác quản lý AT-VSLĐ, Quy định trả lương gắn với công tác AT-VSLĐ, Quy định tuyên dương, khen thưởng thi đua hoàn thành nhiệm vụ về công tác AT-VSLĐ hằng tháng. Từ đó công tác AT-VSLĐ từng bước được cải thiện, nâng cao ý thức của NLĐ trong lao động và từng bước hình thành văn hóa an toàn lao động. Nâng cao năng lực và hiệu quả của bộ máy quản lý an toàn lao động, giúp phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ rủi ro gây tai nạn, sự cố... Cụ thể: Trong giai đoạn 2021-2023 so với giai đoạn 2018-2020, số vụ TNLĐ nhẹ 33/43 vụ (giảm 23,26%) số vụ TNLĐ nặng 12/19 vụ (giảm 36,84%), sự cố 83/122 vụ (giảm 31,97%), vi phạm ATLĐ 70/252  (giảm 72,22%).

Đây là Nghị quyết đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sản xuất, đi vào thực tiễn. Sau 3 năm thực hiện, các chi bộ đã quán triệt triển khai nghị quyết, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan chuyên môn đã xây dựng kế hoạch bám sát các nội dung Nghị quyết, chủ động bằng nhiều giải pháp tích cực triển khai thực hiện tốt và đồng bộ công tác ATVSLÐ đã mang lại những hiệu quả tích cực với những kết quả đáng khích lệ. Thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33-NQ/ĐU với những mục tiêu đã đề ra nhằm bảo vệ sức khỏe, nâng cao môi trường làm việc an toàn cho người lao động, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

 Thu Hằng