Giới thiệu chung Cơ cấu tổ chức Tổ chức đoàn thể Liên hệ & góp ý Check mail
Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

 
 

Portal HaLam

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Giá vàng

Số lượt người truy cập
2698897 

Thợ mỏ Hà Lầm - Vươn tầm cao mới

Media.Vinacomin

 

 

Xem nhóm tin
Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

  Nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


Xem tiếp...

Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

  Nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


Xem tiếp...

Các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2018
 
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
               Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
              Các quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019

Xem tiếp...

Biên bản họp Ban kiểm soát v/v: Bàn giao một số công việc cho thành viên BKS là người đại diện của TKV tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin
.

Xem tiếp...


Các bài đã đăng:

CÁC SỐ LIỆU NỔI BẬT
Các sự kiện tiêu biểu