Giới thiệu chung Cơ cấu tổ chức Tổ chức đoàn thể Liên hệ & góp ý Check mail
Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

 
 

Portal HaLam

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Giá vàng

Số lượt người truy cập
2698897 

Thợ mỏ Hà Lầm - Vươn tầm cao mới

Media.Vinacomin

 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018


       Sáng ngày 26/04/2018, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tới dự Đại hội có 62 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.193.733 cổ phần, bằng 79,45%  số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Theo báo cáo, năm 2017 tình hình tiêu thụ kinh doanh than tuy có khởi sắc, nhưng vẫn còn tồn tại những khó khăn khách quan như giá nguyên nhiên vật liệu tăng, than tiêu thụ bán cho các hộ trong nước và xuất khẩu cạnh tranh về giá, nên đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của ngành than nói chung, công ty cổ phần than Hà Lầm nói riêng. Mặt khác quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp phải không ít khó khăn như điều kiện địa chất phức tạp, có nhiều phay phá, địa tầng đất đá cứng, vỉa than mềm dễ tụt lở; khí CO và lượng nước trong hầm lò tăng …Trước những khó khăn nêu trên Công ty đã xây dựng nhiều giải pháp, phương án đồng bộ và hợp lý, ban hành các quy chế, quy định; tăng cường quản lý các nguồn lực; đổi mới nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động điều hành, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị cơ giới hóa, đào lò, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả đầu tư tái cơ cấu giảm lao động phục vụ phụ trợ; tăng cường công tác an toàn bảo hộ lao động; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động…do đó năm 2017 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vợt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Than nguyên khai sản xuất 2.718.000 tấn bằng 104,5% kế hoạch; doanh thu sản xuất than 2.702 tỷ đồng đạt 102%; lợi trước thuế 63.757 triệu đồng đạt 190,5%; Thu nhập bình quân 12.205.000 đồng/người/tháng bằng 109,7%.

 

 

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kế hoạch và biện pháp điều hành SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Mức cổ tức thanh toán năm 2017, Báo cáo định hướng Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạng 2017-2020… Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với tổng giá trị đầu tư dự kiến đạt 196,713 tỷ đồng, doanh thu sản xuất than 2.673 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 35,525 tỷ đồngĐại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả bỏ phiếu, Thành viên HĐQT gồm: Ông Nguyễn Trọng Tốt – Trưởng ban Khoa học, Công nghệ thông tin và chiến lược Tập đoàn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Ông Phạm Công Hương – Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV; Ông Trần Mạnh Cường – Giám đốc điều hành Công ty CP Than Hà Lầm; Ông Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm; Ông Vũ Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm. Thành viên Ban Kiểm soát gồm: Ông Bùi Hữu Đăng – Trưởng Ban Kiểm soát; Ông Trịnh Xuân Khoa và Bà Trần Thị Ngạn – Thành viên Ban Kiểm soát. Sau 4 giờ làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Than Hà Lầm đã thành công tốt đẹp./.

 

Quang Việt

 

 


  Bản in

Quay về Tin tức & Sự kiện

Các bài mới:

CÁC SỐ LIỆU NỔI BẬT
Các sự kiện tiêu biểu