TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐẶNG THANH HẢI LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THAN MẠO KHÊ

Ngày 5/4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã kiểm tra sản xuất, các dự án đầu tư của Công ty than Mạo Khê và làm việc với cán bộ chủ chốt của Công ty. Cùng dự làm việc có Thành viên HĐTV Vũ Thành Lâm; các Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Cơ và Khuất Mạnh Thắng; các Ban ĐT, KCM, KH, SXT, KTTC, TN, CV…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải và đoàn công tác đã kiểm tra tại dự án đầu tư khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê, kiểm tra khu vực sàng tuyển than và làm việc với Ban lãnh đạo Công ty.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Tuân đã báo cáo tình hình SXKD quý I/2019. Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 475.000 tấn, bằng 102% kế hoạch quý, bằng 20% kế hoạch năm; mét lò đào đạt 3.560 mét, bằng 100% kế hoạch quý; doanh thu đạt hơn 613 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 10,3 tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 14,1 triệu đồng/người/tháng. Giám đốc Nguyễn Văn Tuân cho biết, kế hoạch quý II/2019, Công ty sản xuất 471.420 tấn than nguyên khai, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 946.750 tấn, đạt 50,4% kế hoạch năm; trong đó than hầm lò 903.580 tấn, đạt 55,4% kế hoạch năm…

Đối với dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê, hiện tại hai giếng đứng, hệ thống lò chờ và nối 2 giếng đã đào xong, khu Tây Bắc I và Tây Bắc II mức -230, -220 cơ bản đã hoàn thành; tổng mét lò đào XDCB đã thực hiện 11.422m lò/23.433m (theo dự án điều chỉnh), bằng 48,7%. Theo tiến độ dự án năm 2023 đạt công suất thiết kế, đường găng còn lại của dự án là hệ thống sân ga mức -230 và -400 với tổng khối lượng XDCB là 3.916m và tiến độ lắp đặt tời, tháp giếng cố định, hiện Công ty đang dừng thi công 1 số gương lò, hạng mục do chưa đủ thủ tục…

Sau khi kiểm tra hiện trường sản xuất và dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê, nghe báo cáo của Công ty về kết quả SXKD quý I/2019 và tiến độ thực hiện dự án, các ý kiến của các Ban chuyên môn và lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất, tiêu thụ quý I/2019 của Công ty, trong điều kiện sản xuất khó khăn đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, SXKD có lãi. Tổng Giám đốc đề nghị, Công ty cần xây dựng phương án đảm bảo sản lượng sản xuất không thấp hơn 1,8 triệu tấn than/năm, bám sát chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, giữ vững nhịp độ sản xuất và gia tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả SXKD. Các Ban chuyên môn Tập đoàn sớm phối hợp thực hiện cùng Công ty tháo gỡ các khó khăn. Đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê, Công ty và các Ban chuyên môn Tập đoàn tập trung thực hiện hoàn thiện các thủ tục đầu tư; các dự án sàng tuyển than công suất 2,5 triệu tấn/năm và dự án băng tải than từ Tràng Bạch về sân công nghiệp cần sớm triển khai thực hiện, đảm bảo phát triển sản xuất, chuẩn bị cho kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Công ty, xây dựng Than Mạo Khê phát triển bền vững.