THAN HÀ LẦM: TỔNG KẾT CÔNG TÁC ANTQ – THANH TRA PHÁP CHẾ NĂM 2019 – CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 76 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 10/01/2020, Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác An ninh tự quản - Thanh tra pháp chế năm 2019, Tổng kết công tác phối hợp thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Về dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu đại diện cho: Lực lượng Cảnh sát PCCC, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế của Công an tỉnh Quảng Ninh; Lãnh đạo Công an TP Hạ Long, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long; Lãnh đạo Cụm quân báo C42 – Quân khu 3; Đảng ủy Than Quảng Ninh; Ban Bảo vệ; Ban Thanh tra pháp chế Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Đại diện các Phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Khánh, Cao Thắng…; Các đồng chí lãnh đạo Công ty, BTCB - Trưởng phòng, Quản đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn và các đồng chí làm công tác tự vệ tại các đơn vị trong Công ty về dự đông đủ.

Đồng chí Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác ANTQ – TTPC năm 2019, công tác phối hợp thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện những nhiệm vụ năm 2020.

(Đ/c Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác ANTQ-TTPC năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020)

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh của Công ty đã tạo nên sự thống nhất về ý chí và sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo công tác tự ANTQ – Thanh tra pháp chế. Thực hiện quản lý Công ty bằng pháp luật, nội quy, quy chế, quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đã góp phần tích cực cho Công ty làm tốt công tác tự ANTQ - TTPC năm 2019. Công tác thanh, kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn ngừa những cá nhân, đơn vị làm sai nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn, của Công ty ban hành. Việc cập nhật và thông báo kịp thời các văn bản pháp luật mới đã giúp cho các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng và hiệu quả. Vì vậy, năm 2019 Công ty không có trường hợp nào vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội, không để thất thoát vật liệu nổ, tài sản, tình hình ANTQ của Công ty được giữ vững, góp phần tích cực vào việc Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty, tạo tiền đề phát triển cho năm 2020.

Việc phối hợp thực hiện quy định số 76 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công ty nhận thức việc thực hiện tốt quy định 76 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời đảng viên luôn rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã quán triệt những nội dung cần thiết trong công tác ANTQ. Đồng chí mong muốn trong năm 2020, các tổ chức đoàn thể trong công ty tiếp tục tăng cường giáo dục vận động CNVC-LĐ nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong ANTQ; Tiếp tục kiện toàn bộ máy ANTQ trong Công ty, từ Hội đồng tự quản, Ban tự quản, Tổ tự quản, hoàn thiện đầy đủ các quy chế, quy định, nội quy; Tiếp tục tổ chức phối hợp với các phường quanh địa bàn kiểm tra, theo dõi, nắm bắt kịp thời các hành vi gây mất ANTT trong khu vực và khai trường Công ty quản lý.

(Đ/c Tô Trung Ngữ - Phó Trưởng ban Bảo vệ Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Trung Ngữ - Phó Trưởng ban Bảo vệ TKV đã biểu dương tập thể CBCN trong Công ty năm 2019 hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ TKV giao; đồng chí cũng thông tin một số nội dung quan trọng của của ngành Than cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới về các biện pháp đảm bảo công tác An ninh tự quản.

(Đ/c Vũ Đình Rạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; Đ/c Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty trao thưởng cho 08 đơn vị tại Hội nghị)

Nhân dịp này Giám đốc Công ty quyết định thưởng cho 08 đơn vị, 146 cá nhân  trong Công ty vì có thành tích xuất sắc trong công tác ANTQ - TTPC năm 2019 với số tiền 451 triệu đồng; Đảng bộ Công ty thưởng cho 08 chi bộ với số tiền 16 triệu đồng./.

Thanh Tùng