28

T11

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Nội dung Nghị quyết (Mời bấm vào đường link trên để tải nội dung Nghị quyết)

26

T11

Đăng ký v/v " Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung"

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Các thành viên Nội dung chi tiết của Đăng ký (Mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Thông báo "v/v:Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam...

26

T11

Thông báo "Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014"

Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin xin trân trọng thông báo về ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau: Nội dung....

26

T11

Thông báo "Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin + Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 + Dự thảo Chương trình Đạ...

26

T11

Thông báo "v/v: Thực thiện hoàn thiện hồ sơ đã lưu ký . . . "

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Thông báo của Công ty cp Chứng khoán Đầu tư Việt Nam về thời gian làm việc tại Hà Lầm

Kính gửỉ: Công ty cp Than Hà Lầm Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

23

T11

THÔNG BÁO "Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2015"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Các cổ đông Công ty Nội dung của Thông báo (X...

23

T11

THÔNG BÁO "Công bố và Báo cáo thông tin về KHSXKD năm 2015"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Các cổ đông Công ty Nội dung của Thông báo (Xi...

23

T11

THÔNG BÁO "Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015"

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)