26

T11

Thông báo "v/v: Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam...

26

T11

NGHỊ QUYẾT "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Nội dung của Nghị quyết (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Hà lầm - Vinacomin trân trọng kính mời Quý Cổ đô...

29

T11

THÔNG BÁO

Ngày 08 tháng 02 năm 2010 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV đã có thông báo số 1023 TB/ HLC gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam " V/v : Xin chốt quy...

29

T11

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (Mời click vào đường link trên để tải tài liệu)

28

T11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 11/3/2012, tại Hội trường Công ty (Đ/c: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ). Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin đã tổ...

28

T11

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. + Thông báo mời họp và Nội dung, chương trình Đại hội + Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hộ...

28

T11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

Nội dung của Nghị quyết (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

Thông báo: "V/v Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của Cổ đông"

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

Thông báo "v/v Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)