23

T11

Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán

Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán

23

T11

Thông báo về ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nội dung của Thông báo (Mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

23

T11

Quyết định Về việc: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Quyết định Về việc: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

23

T11

Danh sách cổ đông nội bộ "Người được ủy quyền công bố thông tin và người liên quan"

Danh sách cổ đông nội bộ "Người được ủy quyền công bố thông tin và người liên quan"

23

T11

Bản tự khai sơ yếu lý lịch

Bản tự khai sơ yếu lý lịch

23

T11

Công bố thông tin V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2015

Công bố thông tin V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2015

23

T11

Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (Sửa đổi năm 2015 - Tăng vốn điều lệ)

Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (Sửa đổi năm 2015 - Tăng vốn điều lệ)

23

T11

CÔNG BỐ THÔNG TIN Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

CÔNG BỐ THÔNG TIN Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

23

T11

Công bố thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Công bố thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

23

T11

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty, chúng tôi xin gửi đến các quý cổ đông Danh sách các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016. +)...