43 Công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm tổ chức thành công Đại Hội nhiệm kỳ 2017 -:- 2022
Gửi ngày 7 tháng 9 năm 2017 lúc 8:57 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Thực hiện kế hoạch số 76 KH/CĐ-HL ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về tổ chức Đại hội công đoàn các bộ phận nhiệm kỳ 2017 -:- 2022, đến ngày  30 tháng 8 năm 2017, 43 công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công đại hội. Tại Đại hội các công đoàn bộ phận đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-:- 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -:- 2022; bầu Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch và Đại biểu dự Đại hội Công đoàn công ty lần thứ 31. 

Với phương châm Đại hội là “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn Kết – Trách nhiệm” 43 công đoàn bộ phận đã tổ chức thành công đại hội theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Đại hội các công đoàn bộ phận đã tiến hành kiểm điểm làm rõ những ưu khuyết điểm, nguyên nhân qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình hành động của đơn vị mình. Thông qua Đại hội cũng đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, Đại hội cũng là diễn đàn để đoàn viên công đoàn bầy tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như tham gia ý kiến xây dựng tổ chức công đoàn qua đó đi đến thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết, chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới. Đại hội công đoàn bộ phận đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam; Đại hội công đoàn bộ phận đã lựa chọn và bầu ra ban chấp hành khóa mới với những người có đủ năng lực, trình độ có khả năng tổ chức thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

                                            Bài và ảnh: Quang Việt

Một số hình ảnh:


 


[In trang]    [Đóng]