Đảng bộ than Hà Lầm: Học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Gửi ngày 21 tháng 8 năm 2017 lúc 4:15 am

(Công ty than Hà Lầm) -


         Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2017, Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ Công ty  trong năm 2017. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy than Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường – Phó bí thư Đảng ủy than Quảng Ninh đến dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của các nghị quyết, về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Đảng ủy Công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty cùng các đồng chí Bí thư chi bộ -Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch công đoàn bộ phận và Bí thư các chi đoàn và Chi ủy viên các chi bộ.

          Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trịnh Ngọc Toản – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Công ty nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty. Đồng chí cũng đề nghị, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết qua đó xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo phù hợp với điều kiện của, đơn vị mình… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Tường – Phó bí thư Đảng ủy than Quảng Ninh quán triệt những nội dung, quan điểm mới trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) vừa qua gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “ Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số12 –NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “ Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai một số nội dung để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 với mục tiêu “An toàn- Đổi mới- Phát triển”, theo đó Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò người đứng đầu cấp ủy và đơn vị; phấn đấu đến năm 2020 Hà Lầm trở thành “Mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại, mỏ ít người” theo Nghị quyết Ban Chấp Hành Đảng bộ đã đề ra. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 đạt kết quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh và chỉ đạo Bí thư, cấp ủy các chi bộ tiếp tục lãnh đạo và tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên công nhân lao động, đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của các phòng ban đơn vị; yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên sau đợt học tập phải viết bài thu hoạch nhằm nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, Hội nghị Học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm đã thành công tốt đẹp.

                                                          Quang Việt

 


[In trang]    [Đóng]