Than Hà Lầm Gặp mặt thợ bậc cao – Đối thoại với người lao động năm 2017
Gửi ngày 24 tháng 7 năm 2017 lúc 7:30 am

(Công ty than Hà Lầm) -


Ngày 20/7/2017 Giám đốc và Công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin, tổ chức Hội nghị gặp mặt thợ bậc cao tiêu biểu và đối thoại với người lao động năm 2017.
Tại buổi gặp mặt đồng chí Trần Mạnh Cường -  Giám đốc Công ty đã thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 cũng như phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và những định hướng trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Trịnh Ngọc Toản - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông báo những quy định, chính sách mới để người lao động được hiểu thêm, đồng thời gợi ý một số vấn đề để người lao động có những ý kiến đề xuất với Giám đốc trong quá trình cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ như các vấn đề về cải thiện điều kiện làm việc; việc chia lương, thưởng; việc thực hiện công tác an ninh tự quản, công tác an toàn BHLĐ, công tác quản lý thiết bị, tiết kiệm tài nguyên; việc ứng xử của cấp trên với cấp dưới trong việc giải quyết các chế độ; việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới đến với người lao động...

Gặp mặt thợ bậc cao tiêu biểu và đối thoại với người lao động là một trong những chương trình được Công ty đưa vào quy chế gặp mặt hàng năm với mục đích động viên những thợ bậc cao có thành tích đóng góp cho hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời tạo cơ hội để người lao động được trao đổi trực tiếp với Giám đốc nhằm chia sẻ các thông tin, tạo mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; đặc biệt là việc triển khai thực hiện nội quy lao động của Công ty.

Buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí gợi mở và gần gũi. Qua buổi đối thoại những kiến nghị, đề xuất, những thắc mắc của người lao động đã được trực tiếp đồng chí Giám đốc giải đáp, phân tích và đã nhận được sự đồng tình của công nhân lao động. Cũng thông qua buổi gặp mặt đã giúp cho Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo Công ty kịp thời đưa ra những điều chỉnh, những thay đổi để hợp lý hóa sản xuất, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn – Đổi mới - Phát triển”.

 

                     Bài và ảnh:    Quang Việt

 


[In trang]    [Đóng]