Công bố thông tin 24h V/v: "Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017"
Gửi ngày 9 tháng 6 năm 2017 lúc 7:11 am

(Công ty than Hà Lầm) - Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                Các quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin

(Xin mời clicks vào các đường link trên để xem chi tiết)

 


[In trang]    [Đóng]