Đảng bộ Than Hà Lầm tổng kết công tác Đảng năm 2016
Gửi ngày 10 tháng 1 năm 2017 lúc 7:48 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Ngày 09/01/2016, Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 , triển khai nhiệm vụ năm 2017; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Đến dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị có đồng chí Lê Ngọc Dũng – Ủy viên ban Thường vụ -Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy TQN, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng 213 cán bộ đảng viên xuất sắc năm 2016.


http://halamcoal.com.vn/pic_upload/Anhbaiup/TKDang2016.jpg

Đảng bộ Công ty hiện có trên 954 Đảng viên sinh hoạt tại 35 chi bộ. Năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế đất nước, điều kiện sản xuất của Công ty gặp khó khăn, song BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Công ty và cán bộ đảng viên, công nhân viên chức trong toàn Công ty đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tập trung trí tuệ, dân chủ và tạo sự đoàn kết nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tạo sự chủ động, sáng tạo, chỉ đạo đúng hướng, kịp thời, thực hiện có hiệu quả trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chỉ đạo quyết liệt các công trình trọng điểm, các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là công tác đào lò XDCB của dự án khai thác phần dưới -50, đưa lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 1.200.000 tấn  vào hoạt động ổn định. Sắp xếp tổ chức lại các công trường, phân xưởng, phòng ban, bố trí cán bộ, công nhân hợp lý, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, chỉ đạo tốt công tác quản trị chi phí, giá thành, kiểm soát nâng cao chất lượng than sản xuất và tiêu thụ. Quan tâm công tác môi trường, giải quyết các điều kiện đi lại, vận chuyển vật liệu, điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Các nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng để tổ chức thực hiện.  Các chỉ tiêu năm đều đạt kế hoạch đề ra: than nguyên khai sản xuất 2.220.000 tấn, bằng 101%; tiêu thụ 2.191.500 tấn, bằng 102%; hoàn thành khối lượng đào lò đạt 14.380 m, bằng 98%; doanh thu than 2.340 tỷ đồng bàng 101%, lợi nhuận đạt trên 30 tỷ đồng bằng 108%, tiền lương bình quân 10.822.000đồng/người/tháng bằng 100% . Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và hội CCB đã phát huy tốt vai trò tiên phong  trong các hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

Về công tác xây dựng Đảng: Trong năm, đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng Bộ Than Quảng Ninh. Tổ chức đánh giá, phân loại các chi bộ trong Công ty, kết quả có 6 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 21 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 04 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Dũng – UVBTV- TB tuyên giáo ghi nhận đánh giá cao thành tích mà cán bộ, đảng viên công nhân lao động trong Công ty đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh bước sang năm 2017, các cấp ủy đảng cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, phấn đấu, tạo sự chuyển biến tích cực. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

Năm 2017, Đảng bộ Công ty cổ phần quyết tâm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt công tác góp phần xây dựng Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam từng bước trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần xây dựng tỉnh Quảng ninh giàu mạnh. Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

http://halamcoal.com.vn/pic_upload/Anhbaiup/TKDang2016a.jpg

Nhân dịp này Đảng Bộ Công ty đã trao quyết định công nhận 06 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 21 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Cũng tại hội nghị các cán bộ đảng viên đã được nghe đồng chí  Lê Ngọc Dũng – UVBTV- TB tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh trình bày nội dung cơ bản Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Sau đợt học tập mỗi cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch hoạch cá nhân, trong đó, tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp; liên hệ thực tế, đề ra nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân đối với những nội dung liên quan lĩnh vực mình phụ trách, kiến nghị đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

                                      Bài và Ảnh: Quang Việt

 


[In trang]    [Đóng]