Than Hà Lầm: Điểm sáng trong công tác AT-VSLĐ năm 2016.
Gửi ngày 6 tháng 1 năm 2017 lúc 1:26 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Sáng ngày 04/1/2017, Công ty CP Than Hà Lầm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2016 triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Cẩn – Phó ban An toàn tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty cùng các các đồng chí trưởng phòng, quản đốc, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn và bí thư chi đoàn các đơn vị khối phòng ban trong Công ty.


          Tại hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Linh – Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2016 và đề ra biện pháp đảm bảo an toàn trong năm 2017, báo cáo nêu rõ: năm 2016, với nhiều khó khăn chung của Tập đoàn cũng như điều kiện đặc thù của Công ty: Diện sản xuất ngày càng xuống sâu, đi xa, người lao động làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm; Thường xuyên đối diện với các nguy cơ hiểm họa cháy nổ khí mỏ, bục nước, tụt đổ lò ở nhiều diện sản xuất, gương đào lò; Giá thành sản xuất than cao; Công ty phải tái cơ cấu tổ chức lao động khâu phục vụ, phụ trợ… Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của cả hệ thống chính trị, sự đầu tư, quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo Công ty đến sức khỏe, đời sống, tâm tư tình cảm của những người thợ lò, cải thiện tốt hơn điều kiện môi trường làm việc cho người lao động cùng nhận thức nghiêm túc của cán bộ công nhân về công tác an toàn lao động, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt đã có nhiều đột phá, chuyển biến lớn trong công tác AT-VSLĐ. Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa tai nạn, sự cố trong sản xuất như: Xây dựng nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công đoàn và đoàn thanh niên về công tác AT-VSLĐ; Đảng ủy Công ty cũng đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 225/QĐ-ĐU ngày 02/11/2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác AT-VSLĐ. Thành lập hội đồng AT-VSLĐ cấp Công ty gồm 09 người, cấp công trường phân xưởng là 118 người; kiện toàn mạng lưới An toàn vệ sinh viên với tổng số 189 người; Các tập thể, cá nhân ký cam kết đảm bảo AT-VSLĐ; Triển khai các biện pháp về KTAT, PCCN, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Mua sắm, trang cấp trang thiết bị BHLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động; Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện an toàn các bước cho CNVC đảm bảo theo đúng quy định; Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường cải thiện điều kiện làm việc qua đó đó, năm 2016 tình hình TNLĐ của Công ty giảm cả về số vụ cũng như tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Nếu trong năm 2015, Công ty còn để xảy ra 34 vụ tai nạn lao động thì năm 2016 còn 28 vụ giảm 17,7%. Số vụ tai nạn lao động làm chết người năm 2015 là 01 vụ, năm 2016 là 0 vụ giảm 100%.

Tại hội nghị các đơn vị phòng ban đã tham luận, tập trung phân tích, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Phát triển” trong năm 2017. Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ; giải pháp đảm bảo an toàn trong kiểm soát khí mỏ, phòng cháy nổ khí mỏ, bục nước, tụt đổ lò, thiết bị nghiêm ngặt về ATLĐ; công tác thanh tra, kiểm tra AT-VSLĐ; việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Cẩn – phó Ban An toàn tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về công tác AT-VSLĐ của Công ty trong năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng trong công tác An toàn - VSLĐ  năm 2017 như đẩy mạnh và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền; Có đánh giá sát thực mức độ rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn từ đó có biện pháp loại trừ và chủ động phòng tránh; Nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, trách nhiệm quản lý về công tác an toàn cho đội ngũ cán bộ chỉ huy sản xuất để chủ động hơn trong công tác An toàn;

 

Cũng tại Hội nghị đồng chí Trịnh Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn Công ty nêu lên 05 ý kiến để tiếp tục thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ trong năm 2017. Một là: Làm tốt công tác huấn luyện, tuyên truyền giáo dục cho người lao động thấy rõ tầm quan trọng của công tác AT-VSLĐ để từ đó người lao động tự giác thực hiện và đấu tranh phê phán những hành vi sai trái vi phạm KTAT của đồng đội; Hai là: Nâng cao hơn nữa vai trò hoạt động của thanh tra an toàn và mạng lưới ATVSV thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của mạng lưới ATVSV, tăng cường huấn luyện, tập huấn cho mạng lưới ATVSV, Tăng cường tọa đàm, trao đổi giữa mạng lưới ATVSV các đơn vị với nhau; Ba là cần động viên, khuyến khích hơn nữa người lao động phát huy sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất đảm bảo KTAT; Bốn là cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề cho CNCB, phát huy hơn nữa tính cương quyết, chủ động, sáng tạo của cán bộ chỉ huy điều hành sản xuất; Năm là cần thường xuyên, liên tục và thực hiện một cách đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị trong việc việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Nhân dịp này, Giám đốc Công ty đã tặng giấy khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016. Đảng ủy và Công đoàn Công ty cũng khen thưởng cho 16 chi bộ và 16 công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật an toàn năm 2016.

 

Bài và Ảnh: Quang Việt

 


[In trang]    [Đóng]