Than Hà Lầm sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2016
Gửi ngày 18 tháng 7 năm 2016 lúc 12:38 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Ngày 15/07/2016, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty các đồng chí trưởng phòng, quản đốc, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn và bí thư đoàn thanh niên các công trường phân xưởng, phòng ban trong Công ty.

       Đồng chí Cao Việt Phương – Phó giám đốc sản xuất báo cáo trước hội nghị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016, các phương hướng nhiệm vụ và triển khai kế hoạch quý III năm 2016. Theo đó, 6 tháng qua, không nằm ngoài khó khăn chung của ngành Than – Kháng sản Việt Nam xong Vượt lên khó khăn đó, 6 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn, trong đó than sản xuất đạt 1 277 997 bằng 58 %; mét lò đào XDCB đạt 855m bằng 68 %; tiêu thụ đạt 1 194 090 bằng 58%; Doanh thu đạt 1.261 bằng 57% thu nhập đạt 10 773 000 bằng 101%, việc làm cho người lao động được ổn định. Tại phần thảo luận, đại diện các đơn vị phòng/Ban tham dự Hội nghị đã đóng góp những ý kiến hữu ích và thiết thực, đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu trong quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016. 

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường Giám đốc Công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CNVC-LĐ và ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh Cán bộ Đảng viên công nhân viên chức lao động trong toàn Công ty cần tập trung toàn bộ nguồn lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD  quí III và cả năm năm 2016. Với mục tiêu: “An toàn - Đổi mới – Hiệu quả -  Phát triển”. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cơ bản, an toàn trong lao động, giảm thiểu sự cố và TNLĐ; không để xảy ra sự cố và tai nạn lao động nghiêm trọng. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò.

           

Nhân dịp này giám đốc Công ty đã thưởng 781 triệu đồng thưởng cho các đơn vị phòng ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2016.

             Bài & ảnh Quang Việt

 


[In trang]    [Đóng]