Công bố thông tin 24h V/v: "Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016"
Gửi ngày 6 tháng 6 năm 2016 lúc 3:34 am

(Công ty than Hà Lầm) - Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                Các Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.

(Xin mời click vào các đường links trên để xem chi tiết)

 


[In trang]    [Đóng]