Hội nghị tổng kết công tác khoán chi phí và đánh giá cán bộ năm 2015.
Gửi ngày 7 tháng 5 năm 2016 lúc 7:47 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Sáng ngày 06/5/2016 Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoán chi phí phân xưởng và đánh giá cán bộ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí trưởng phòng, quản đốc, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn và thống kê các công trường, phân xưởng.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Thắng – Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo  tổng kết công tác khoán chi phí và điều hành giá thành Công ty năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Theo đó năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: tình hình  đầu tư vay và trả nợ các dự án đầu tư năm 2015 gặp nhiều khó khăn do nhiều hạng  mục công trình đã đến hạn phải trả nhưng chưa trích được khấu hao; Điều kiện địa chất các khu vực phức tạp, có nhiều phay phá dẫn đến lò đào phải đào qua phay phải cắt đá, một số lò chợ khấu gặp phay và khấu vét lớp trụ phải tăng chí phí cải tạo lò chợ, làm tăng chi phí, cùng với diện sản xuất ngày càng đi xa, xuống sâu, các khu vực khai thác đào lò nhỏ lẻ không tập trung, cung độ vận tải dài, điều kiện vận chuyển khó khăn...vv... Song việc điều hành luôn bám sát được sản xuất, đồng thời Công ty chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực, quản lý tốt công tác làm than chất lượng bên cạnh đó do làm tốt công tác khoán quản trị chi phí đã tiết kiệm được chi phí qua đó giảm được vốn vay khi thực hiện các dự án lớn trong điều kiện không tăng giá thành sản xuất và đầu tư, tăng được lợi nhuận trong điều kiện khó khăn chung của toàn ngành than. Sau khi được tập đoàn nghiệm thu đã bổ xung vào thu nhập 3 tỷ đồng, đồng thời vượt mức lợi nhuận 17,6% so với kế hoạch, tạo ra tiết kiệm chi phí 1.786 triệu đồng và tháo gỡ một bước khó khăn về tài chính cho Công ty.

Việc thực hiện khoán quản trị chi phí năm 2015 nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tốt công tác khoán và tiết kiệm được 3.204 triệu đồng; sau khi bù trừ các yếu tố  đã tiết kiệm được 1.139 triệu đồng, bên cạnh đó một số đơn vị mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác khoán chi phí, nhưng cơ bản là do điều kiện khách quan như: Điều kiện địa chất không ổn định, diện khai thác của các đơn vị phân tán,  ngày càng đi xa, xuống sâu, cung độ vận tải xa, điều kiện thi công ngày càng khó khăn, chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, thời tiết không thuận lợi… đã không thực hiện đạt so với kế hoạch.      

        Năm 2015 đa số các đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt công tác khoán quản trị chi phí phân xưởng trong đó có 8 đơn vị được đánh giá là hoàn thành xuất sắc được Giám đốc Công ty tặng giấy khen là Công trường khai thác 8; Công trường KTCB3; Công trường KTCB5; Phân xưởng Khai thác lộ thiên; Phòng Kế hoạch; Phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ và Phòng Tổ chức lao động.

 Bước sang năm 2016 dự  báo kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song tập thể công nhân, cán bộ toàn công ty phát huy truyền thống Anh hùng, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, sản xuất 2.400.000 tấn nguyên khai; Đào 17.457 mét lò; Bốc xúc đất đá 4,5 triệu m3; Tiêu thụ 2,272 triệu tấn; Phấn đấu các chỉ tiêu công nghệ không hụt về giá trị so với kế hoạch; Doanh thu đạt 2.545 tỷ đồng ; Tiết kiệm chi phí ( Tập đoàn TKV đã tiết giảm ngay trong giá trị kế hoạch năm ) là 132.099 Trđ để có lợi nhuận kế hoạch là 30.422 Trđ và thu nhập bình quân đầu không thấp hơn 10,667 Trđ/người/tháng; Giảm giá thành tất cả các khâu công tác mỏ đảm bảo giảm giá thành chung toàn Doanh nghiệp tối thiểu 6% theo hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Trịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã biểu dương những kết quả mà tập thể công nhân cán bộ đã đạt được trong sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác khoán quản trị chi phí năm vừa qua, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh để tiếp tục làm tốt công tác khoán chi phí phân xưởng cần tập chung vào một số giải pháp như: Tăng năng xuất lao động, làm than chất lượng, đổi mới cơ cấu tổ chức điều hành sản xuất hợp lý khoa học, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất... bên cạnh đó cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn trong sản xuất.

Cũng tại hội nghị đồng chí  Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty đã thay mặt các đồng chí trong HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá cán bộ quản lý năm 2015. Mức đánh giá cán bộ năm 2015 có 04 mức là:  Không hoàn thành nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: Trong số 26 đồng chí là quản đốc các công trường, phân xưởng có 07 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, 04 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế. Trong số 16 đồng chí là trưởng phòng thì có 06 đồng chí hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 08 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và 02 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế

                                                         Bài và Ảnh Quang Việt

 


[In trang]    [Đóng]