Một số hình ảnh hoạt động SXKD, Văn hóa, TDTT trong Công ty năm 2010
Gửi ngày 25 tháng 2 năm 2011 lúc 2:39 am

(Công ty than Hà Lầm) -     Một số hình ảnh về các hoạt động Sản xuất kinh doanh, văn hóa thể dục thể thao trong Công ty năm 2010.

 

Đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng bí thư BCH TW Đảng về thăm Công nhân, Cán bộ Công ty (ngày 9/02/2010) 

     Đồng chí Nông Đức Mạnh trồng cây lưu niệm tại mặt bằng Sân công nghiệp +30 Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2010 (ngày 21/03/2010)

Các thành viên HĐQT & Ban kiểm soát Công ty  năm 2010

Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXVII

nhiệm kỳ 2010 -:- 2015 (ngày 25/03/2010)

Khánh thành nhà ăn tự chọn phục vụ các bữa ăn công nghiệp cho CBCNVC - LĐ (ngày18/05/2010)

Niềm vui của công nhân trong các bữa ăn công nghiệp tại nhà ăn tự chọn

   Khai mạc Đại hội TDTT Công ty năm 2010 

Thi đấu kéo co tại Đại hôi TDTT Công ty

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Công ty  (1/8/1960 -:-1/8/2010)

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập

 hạng nhất  (ngày 1/8/2010)

Khánh thành tượng đài "Vinh quang

Thợ mỏ Hà Lầm" (ngày 12/11/2010)

Khánh thành lò chợ giá thủy lực liên kết 

bằng xích tại khu 3 vỉa 11 (24/12/2010)

Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức - 50 đã nối thông được 2 giếng chính và phụ ở mức - 300 (ngày 24/12/2010)

Công ty cổ phần Than Hà Lầm chính thức tham gia Câu lạc bộ 2 triệu tấn than / năm (ngày 24/12/2010)

 


[In trang]    [Đóng]