Công bố thông tin bất thường (24h) v/v: "Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019"
Gửi ngày 9 tháng 7 năm 2019 lúc 5:44 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

              Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nội dung công bố 

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)


 


[In trang]    [Đóng]