Biên bản họp Ban kiểm soát v/v: Bàn giao một số công việc cho thành viên BKS là người đại diện của TKV tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin
Gửi ngày 1 tháng 3 năm 2019 lúc 8:39 am

(Công ty than Hà Lầm) - .

 

Biên bản họp Ban kiểm soát

(Xin mời clicks vào đường link trên để xem chi tiết)


 


[In trang]    [Đóng]