ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII
Gửi ngày 8 tháng 8 năm 2018 lúc 6:36 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Thực hiện kế hoạch số: 59 - KH/ĐU ngày 25/6/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh, Ngày 30/7/2018 Đảng bộ Công ty Cổ phần than Hà Lầm đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, cho các đồng chí Lãnh đạo Công ty, Bí thư chi bộ các đơn vị và các cán bộ Đảng viên trong toàn Công ty.

(Đ/c Trịnh Ngọc Toản – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo Công ty  đang trình bày và triển khai học tập, thực hiện Nghị Quyết)

 

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phương Huyền - Cán bộ Ban tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh; Đồng chí Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và các đồng chí bí thư chi bộ của các đơn vị phòng ban trong Công ty.

 Thừa ủy quyền của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty, đồng chí Trịnh Ngọc Toản - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo Công ty đã trình bày và triển khai học tập, thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa XII với ba nội dung chính, đó là: (1)Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; (2) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; (3) Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

     

 

(Đ/c: Phạm Thị Phương Huyền, Cán Bộ ban tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh đến dự hội nghị)

 

 

Đồng thời đồng chí yêu cầu các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 560 KH/ĐU ngày 06/07/2018 của Đảng ủy Công ty đã đề ra. Căn cứ vào điều kiện sản xuất thực tế của chi bộ mình để xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7. Trên cơ sở đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao, từ đó triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả nội dung các Nghị quyết. Sau học tập Nghị quyết, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty sẽ viết bài thu hoạch lĩnh hội những nội dung chính của Nghị quyết và liên hệ cá nhân để đưa ra những ý kiến cũng như biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

      

 

(Đ/c: Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu và chỉ đạo hội nghị)

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty một lần nữa yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng trong toàn Đảng bộ Công ty. Xây dựng chương trình hành động cụ thể có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 7 và đặc biệt là 3 nội dung của nghị quyết số 26, 27 và 28 đã được triển khai tại Hội nghị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; Lựa chọn hình thức phù hợp, khuyến khích áp dụng lợi thế công nghệ thông tin. Việc kiểm tra, giám sát học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và kịp thời. Để mỗi đảng viên nắm bắt những vấn đề cơ bản của Nghị quyết nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Phát huy truyền thống  “Kỷ luật và đồng tâm”, quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quí 3 và cả năm 2018 đã đề ra. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các đoàn thể quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh./.

 

  

 Bài & ảnh: Mạnh Hưng

 

 

 

 


[In trang]    [Đóng]