THAN HÀ LẦM – TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOÁN CHI PHÍ PHÂN XƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018.
Gửi ngày 11 tháng 4 năm 2018 lúc 8:45 am

(Công ty than Hà Lầm) -

       Sáng ngày 09/4/2018, Công ty cổ phần than Hà Lầm tổ chức tổng kết công tác khoán chi phí phân xưởng và đánh giá cán bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty; Các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc, Bí thư chi bộ, và Nhân viên thống kê, Hạch toán của các Công trường Phân xưởng.

          Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo  tổng kết khoán chi phí phân xưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó trong năm 2017 tình hình tiêu thụ than trên thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn, điều kiện địa chất các khu vực phức tạp nhiều phay phá, diện sản xuất ngày càng đi xa, xuống sâu, cung độ vận tải dài, điều kiện vận chuyển khó khăn làm tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng tâm, hợp lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu TKV giao khoán, đồng thời chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực trong quản lý, thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí và làm than chất lượng; Công ty đã thu được những kết quả đáng khích lệ như: giá trị tiết kiệm năm 2017 của Công ty được cộng bổ sung vào thu nhập 5 tỷ đồng, Công ty hoàn thành vượt mức lợi nhuận 190,5% so với kế hoạch đã đề ra năm 2017.

 

Việc thực hiện khoán quản trị chi phí năm 2017 nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí khoán và tiết kiệm được trên 1,5 tỷ đồng, bên cạnh đó một số đơn vị mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác khoán chi phí, nhưng cơ bản là do điều kiện khách quan như: Điều kiện địa chất không ổn định, diện khai thác của các đơn vị phân tán, ngày càng đi xa, xuống sâu, cung độ vận tải xa, điều kiện thi công ngày càng khó khăn, chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, thời tiết không thuận lợi… đã không thực hiện đạt so với kế hoạch.   

 

    Bước sang năm 2018 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, song tập thể công nhân, cán bộ toàn công ty phát huy truyền thống đoàn kết “Kỷ luật và đồng tâm” quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao: Sản xuất 2.700.000 tấn than nguyên khai; Đào lò 9.150 m; Bóc xúc đất đá 1.800.000 m3; Tiêu thụ 2.613.000 tấn than; Doanh thu 2.674 tỷ đồng; Tiết kiệm chi phí để có lợi nhuận kế hoạch là 35.525.000.000 đồng và thu nhập bình quân đầu người ít nhất đạt 11.804.000 đồng/người/tháng; Tiếp tục giảm giá thành tất cả các khâu công tác mỏ đảm bảo giảm giá thành chung toàn Doanh nghiệp theo hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2018. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo sản lượng của 02 lò chợ CGH theo kế hoạch năm 2018 là 1.600.000 Tấn.

      

  Trong năm 2017 các đơn vị đã làm tốt công tác quản lý lao động và tiền lương: tỷ lệ huy động ngày công các đơn vị đào lò và lò chợ tăng từ 2,3 % đến 7,3 % do đó tiền lương thực hiện vượt tiền lương kế hoạch từ 14% đến 48,8%; Tiền lương bình quân toàn Công ty đạt 12.205.000 đồng/người/tháng bằng 110 % kế hoạch. Trong đó tiền lương bình quân sản xuất than đạt 12.292.000 đồng/người/tháng bằng 110% kế hoạch. Tiền lương thợ lò bình quân đạt 15.938.000 đồng/người/tháng bằng 113,9% so với kế hoạch.

 

Cũng tại hội nghị đồng chí  Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã đánh giá cán bộ quản lý năm 2017, đồng chí đã biểu dương ghi nhận kết quả, nỗ lực của người đứng đầu các Đơn vị, Phòng ban trong Công ty, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đồng thời nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu trong việc thực hiện kết quả hoàn thành của từng đơn vị. Đồng chí yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kế hoạch được giao, quyết tâm vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty nhiều giải pháp nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.

 

 Nhân dịp này Giám đốc Công ty đã quyết định khen thưởng cho 25 tập thể vì đã có thành tích trong Công tác khoán chi phí Phân xưởng năm 2017 và tặng giấy khen cho 10 đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác khoán chi phí Phân xưởng năm 2017.

                                                  Theo tin từ CTV

 

 


[In trang]    [Đóng]